Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vad är det majoriteten i SKL inte förstår?

Vi var nog många som höjde på ögonbrynen och var skeptiska till de ”nya” Moderaterna när deras företrädare stod i talarstolarna och sa ”Jag är älskar kollektivavtal”. Det var inte riktigt vad vi förväntat oss av det gamla högerpartiet. Nu visade det sig mestadels vara tom retorik och med Anna Kinberg Batra vid rodret har Moderaterna tagit klivit tillbaka i gamla fotspår. Även om det är beklagligt att Moderaterna inte förstår hur kollektivavtal och lönebildningen fungerar på svensk arbetsmarknad är det å något sätt ändå skönt att veta var en har dem.

Mera oroväckande är att det uppkommer frågetecken kring var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står i frågan vad gäller den svenska kollektivavtalsmodellen. Retoriskt låter det ju ofta bra men tyvärr uppstår stora frågetecken när de kommer till handling.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är del av den majoritet som nu styr i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det förvånar eller rättare sagt, det är tragiskt, att SKL under en ”vänstermajoritet” (om det nu verkligen är möjligt att kalla dem det) i avtalsrörelsen yrkar på att inför sifferlösa avtal. I sitt mål och inriktningsdokument  skriver de:

”Avtal utan angivna nivåer för löneökningar eftersträvas, vilket ska ge ett ökat utrymme för lokal lönebildning. Av samma skäl ska löneavtalen inte heller innehålla individuellt garanterade löneökningar eller bestämmelser om lägstlöner.”

Jag ställer mig frågan – vad är det majoriteten i SKL inte förstår? Är kunskapen om den svenska lönebildningsmodellen så låg inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet så låg att de inte förstår vad de kräver och konsekvenserna av det? Ser vi effekterna av att den fackliga grenen av arbetarrörelsen inte längre är representerad i de politiska församlingarna? Vad är det som händer egentligen?

Min enda förklaring är att kunskapen om den svenska lönebildningen är alldeles för låg och att de inte riktigt förstår vad de gör. Den andra förklaringen att de faktiskt förstår vad de gör är inte bara oroväckande, den är skrämmande på så många plan.

Mitt enda råd till majoriteten i SKL är att ringa Stefan Löfvén och be honom komma förbi och förklara hur den svenska kollektivavtalsmodellen fungerar. Jag utgår från att han fortfarande vet det och står upp för modellen.