Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Sätt de välfärdspolitiska målen i centrum

Det är uppenbart att bristerna är många i den styrning som idag råder inom välfärden. På Aftonbladet Debatt  kunde vi häromdagen läsa en artikel av den f.d. rektorn Sture Norlin där han berättade om hur skolan ”förflackats till en handelsvara”. I SVT  pågår just nu en granskning av äldrevården och där kan vi bland annat läsa om Linnea som skickades hem från sjukhuset med ett trygghetslarm trots att hon var för sjuk för att kunna larma. Det är bara ett par exempel från de senaste dagarna, och det finns många fler. Det här är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Det är dags att bryta denna utveckling och åter sätta de välfärdspolitiska målen i centrum.

Under en längre tid har marknadsekonomiska principer tillåtits överskugga de välfärdspolitiska målen inom välfärden. Ord som marknad, konkurrensneutralitet och vinst har hamnat i fokus istället för likvärdighet, behov och utjämnade livschanser. För Kommunals medlemmar har marknadsstyrningen bidragit till underbemanning, fler tidsbegränsat anställda och deltidsanställda och fler som saknar yrkesutbildning för arbetet.

I morgon vid ett seminarium på ABF i Stockholm presenterar Kommunal rapporten Styrning för välfärdsproffs där det redogörs för tre övergripande principer för en styrning av välfärden efter NPM. Det handlar om att skapa handlingsutrymme för välfärdens proffs, ett ökat politiskt ansvarstagande och stärkta resurser till välfärden.

Syftet med Kommunals förslag är att sätta de välfärdspolitiska målen i centrum.  Konkurrensneutralitet, lagar om företagshemligheter och sekretess samt företagens vinstintressen har fått alldeles för stort utrymme när det gäller styrningen av välfärden. Målen om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården och att utbildningen ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar måste vara överordnat. Det handlar om legitimiteten för, och tilliten till, den generella välfärden.