Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Sjuk är inte bara den som inte är på jobbet

Jag googlar efter information om läkares inställning till sjuknärvaro på jobbet och hittar en länk till Dagens Medicins debattsida, där AT läkare Jona Elings Knutsson skriver att läkare borde motarbeta både sin egen och sina patienters sjuknärvaro. Hon bygger detta på resonemang om de risker för ohälsa som finns kopplade till sjuknärvaro. Hennes resonemang stämmer överens med resultaten i Kommunals rapport Friskt liv i sikte? som handlar om hög sjuknärvaronivå i välfärdstjänstesektorn.

Rapporten visar att sex av tio medlemmar som arbetar inom välfärdstjänstesektorn, främst i vård- och omsorg, gått sjuka till jobbet vid ett eller flera tillfällen under senaste året. De absolut vanligaste symptomen vid sjuknärvaro är luftvägsinfektioner, men även huvudvärk, ryggbesvär och trötthet hör till de relativt vanligare symptomen. Det som är mest alarmerande är dock att en så hög andel som 38 procent av de som svarat gått till jobbet trots ohälsa vid fler än fem tillfällen under en ettårs period. Med detta riskerar de allvarlig ohälsa och framtida sjukfrånvaro i mer än 30 dagar. Risken för allvarlig ohälsa är särskilt stor i arbeten som är psykiskt och fysiskt tunga. Risken kan dessutom öka i verksamheter där möjligheter till anpassning av arbetsuppgifterna efter den sjuknärvarandes förutsättningar är begränsade.

Privatekonomi och omtanke om kolleger är de vanligaste faktorerna bakom medlemmars beslut om att gå till jobbet trots ohälsa, hänsyn till servicetagare och anställningsotrygghet är två andra faktorer. Men också läkares ovilja att sjukskriva och regelverk i systemet nämns i öppna svaren.

Ökad stress kan förklara den höga sjuknärvaronivån i vård och omsorg. Även sjukfall är relativt högre för vård- och omsorgsarbetare jämfört med andra yrkeskategorier, enligt försäkringskassan. Forskning visar att sjuknärvaro och sjukfrånvaro tenderar att öka när stressen ökar, men sjuknärvaron ökar särskilt snabbt vid mycket höga stressnivåer. Detta har visats i en nordisk studie som undersökt samband mellan arbetsrelaterad stress och både sjuknärvaro och sjukfrånvaro i äldreomsorgen i alla fyra länder. Sjuknärvaro är, med andra ord, en minst lika viktig indikator för ohälsa som sjukfrånvaro. Men detta diskuteras inte av ansvariga myndigheter för sjukförsäkrings- och sjukvårdsfrågor, vilket kan förhindra samhället från att hitta effektivare lösningar för ohälsoproblem som är arbetsrelaterade. I sin tur innebär detta fortsatt lidande hos individer och höga hälso- och sjukvårdskostnader för samhället.