Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Flera är alltid starkare än ensam

Att en person på ett fackförbund hävdar att facket har en viktig funktion i samhället är väl snarast att förvänta. En del håller med om det, andra inte. Men innan ni avfärdar mig och fackets roll, låt mig i alla fall argumentera varför en starka fackliga organisationer är avgörande för en jämställd arbetsmarknad – och ett jämställt samhälle.

Att vara medlem i ett fackförbund är att gå samman med sina kollegor för att tillsammans kräva förbättringar på arbetsplatsen och i samhället. Flera är alltid starkare än ensam.

Att vara medlem i ett fackförbund är också att enas om att inte acceptera sämre villkor än sina kamrater. När det finns välfungerande socialförsäkringar är ingen heller tvingad till att ta ett arbete med dåliga villkor. I ett sådant samhälle måste arbetsgivarna erbjuda arbeten med bra villkor. Annars finns ingen personal att anställa.

Fackförbunden är därmed, i kombination med väl fungerande trygghetssystem, en oslagbart lyckad kombination för att upprätthålla villkoren, inte minst lönerna, på arbetsmarknaden.

Detta må vara självklarheter för vissa, med det tål att upprepa. För det är så viktigt.

Starka fackförbund gynnar i synnerhet de som har en svag position på arbetsmarknaden. De som inte har möjlighet att själva hävda sig gentemot arbetsgivare på grund av en befogad, eller obefogad rädsla för repressaliers; inga fler sms med erbjudande om lediga arbetspass, uteblivna löneökningar eller nekad semester. Den gruppen domineras av kvinnor. Men där finns givetvis även andra som faller utanför normen om en vit man i sina bästa år med förväntad kroppsfunktionalitet.

Till största del är det kvinnor som arbetar för låga löner, har visstidsanställningar på deltid och en sämre arbetsmiljö. De behöver gadda ihop sig i en stark fackförening som tar tillvara deras intressen. Därför krävs fackliga organisationer för en jämställd arbetsmarknad – och ett jämställt och jämlikt samhälle.

Kommunal arbetar nu med att ta fram ett nytt jämställdhetspolitiskt program.