Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Varför pratar alla om hemtjänsten i Skönsmon?

En välfungerande hemtjänst är möjlig. Detaljstyrningen och tidspressen i äldreomsorgen är, trots allt, inte av naturen given. Det vet chefer och personal i stadsdelen Skönsmon i Sundsvalls kommun. Där bedrivs en hemtjänst med nöjda chefer, anställda och äldre – utan att budgetramarna spricker.

I måndags presenterade Kommunal rapporten ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten”. I rapporten finns ett antal förslag på hur hemtjänsten kan fungera bättre. I stort handlar förslagen om att uppvärdera omsorgsrelationen mellan personal och äldre genom att ge personalen ett utökat handlingsutrymme. Det är personalens tillgång till handlingsutrymme som ger äldre inflytande och valfrihet i omsorgssituationen.

En del av förslagen i rapporten är mer visionära, medan andra skulle kunna ha införts, ja, redan igår. Faktum är att de har gjort det. I Skönsmon arbetar man i stort på det sätt som Kommunal förespråkar i rapporten, och som också är i enlighet med det som omsorgsforskningen pekar på skapar kvalitet. Hemtjänstpersonalen arbetar i mindre grupper som har hand om ett begränsat antal äldre. Kontinuiteten är hög och personalen planerar själva sin arbetsvardag.

Hösten 2013 besökte jag Skönsmon tillsammans med Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström. Vi blev båda mycket imponerade av det vi såg och efter besöket beskrev jag mina intryck i en blogg. Kommunal har dessutom låtit dokumentera arbetet i en film som ger en mycket bra skildring av hur hemtjänstpersonalen i Skönsmon arbetar.

För att belysa och sprida det goda exemplet Skönsmon har vi nu, tillsammans med fackförbundet Vision, låtit utvärdera verksamheten ur ett medarbetarperspektiv. Utvärderingen är gjord av Peter Daneryd från Forum för Health Policy.

På onsdag nästa vecka presenteras rapporten på ett seminarium. Medverkande är förutom Peter Daneryd, Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal, Veronica Karlsson, förbundsordförande Vision, Ann-Charlotte Johansson, undersköterska Skönsmons hemtjänst och Åsa Swan, verksamhetsutvecklare i Sundsvalls kommun. Samtalet modereras av Suzanne Blick, chefredaktör Tidningen Vision.

Välkommen på onsdag (3/6 2015) 9.00-10.15 (fika från 8.45) till Kommunals förbundskontor, Hagagatan 2. Anmäl dig på: seminarium@vision.se

Namnlös