Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Allt du behöver veta om problemen i hemtjänsten – På måndag presenterar Kommunal lösningen

Stressade_Hemtjänsten

På måndag släpper Kommunal rapporten ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten”. Inför detta seminarium, som kan ses via webben, har vi i ett antal bloggar åter uppmärksammat en del av alla de problem som finns inom hemtjänsten.

Först ut var Oskar Taxén som gav sina synpunkter kring förvaltningsrättens dom angående Linköpingsmodellen, det vill säga att kommunen tillämpar så kallad ”förenklad handläggning” av äldres ansökningar om äldreomsorg.

Därefter publicerades en blogg som tog upp de samordningsproblem som idag finns mellan sjukvården och hemtjänsten, och hur detta påverkar kvaliteten på omsorgen.

Hemtjänsten_sjukvården

Anna Werkelin Ahlin tog sedan diskussionen vidare och påtalade det orimliga i att hemtjänsten, i sann New Public Management-anda, ses som en löpandebandverksamhet där varje moment delas upp och ”effektiviseras”. Denna fragmentisering av arbetsmomenten leder till minskat handlingsutrymme för personalen och därmed till en sämre vård och omsorg.

Denna fragmentisering och uppdelning i arbetsmoment har i sin tur lett till en detaljstyrning av hemtjänstpersonalen vilket påverkar såväl personalen som de äldre. Detta behandlades i en blogg som skrevs av undertecknad.

Till sist, i serien bloggar innan seminariet, beskrev Anna Werkelin Ahlin hur styrning enligt New Public Management och de detaljerade, ofta minutsatta, arbetsscheman försvårar möjligheten för hemtjänstpersonalen att arbeta professionellt.

Relationer_18maj

måndag släpper som sagt Kommunal rapporten ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten”. I denna rapport beskrivs hur New Public Management påverkar hemtjänsten men framför allt så ger vi våra förslag hur vi ska få en väl fungerande hemtjänst. Vi ger helt enkelt ett alternativ till New Public management i hemtjänsten. Seminariet börjar kl. 8:00 och ni kan följa seminariet via Kommunals hemsida.