Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Varför framtidens ekonomi och ekonomiska utveckling måste vara feministisk

”Economy escape the gender equality talk and walk at the UN Commission on the Status of Women.”

Päivi Mattila, generalsekreterare för Finska Förbundet för mänskliga rättigheter, sa detta på seminariet Gender, Power and Economy, ett sidoseminarium i förra veckan i anslutning till FN:s 59-nde kvinnokommission  i New York som inleddes 9 mars och avslutas idag.

PäiviMattilaGloriaRaminez
Päivi Mattila och Gloria Raminez vid seminariet Gender, Power and Economy.

Enligt Päivi Mattila talade få länder om ekonomiska frågor på den officiella kvinnokommissionen i FN. Fokus när det gäller jämställdhet i FN-sammanhang har länge varit att fler flickor och kvinnor ska få tillgång till utbildning och inte utsättas för våld. En annan fråga som fick stor uppmärksamhet på årets kvinnokommission var behovet av att engagera fler män och pojkar i kampen för jämställdhet, bland annat genom UNWomens kampanj #heforshe.

Päivi Mattila, och andra talare på seminarier om ekonomi och kvinnors möjlighet att försörja sig som anordnats i samband med kvinnokommissionen, vill få mer fokus på hur den ekonomiska utvecklingen påverkar kvinnor. Hon talade om att de besparingsprogram som genomförs i delar av Europa ofta slår hårt mot kvinnor, med minskat socialt stöd och ökade krav på anhörigomsorg. I synnerhet drabbas arbetsklasskvinnor och migrantkvinnor. Dessutom är jobbskapande satsningar ofta riktat till mansdominerad sektor som bygg och industri. Vidare menade hon att den marknadslogik som kommit in i välfärden i många länder där politiken förlorar makt till företag behöver undersökas med ett genusperspektiv. Hennes slutsats var att regeringar behöver ta mer fasta på det de kom överens om när det gäller fattigdom och ekonomi på FN:s fjärde konferensen om kvinnor i Peking 1995. Och att feministiska aktivister behöver påverka där de ekonomiska besluten tas.

Omsorg måste vara del av modellen från början

Sveriges jämställdhetsminister Åsa Regnér var en av få regeringsföreträdare som nämnde kvinnors fattigdom och behov av egen försörjning i sitt tal. Hon talade om fördelningen av obetalt omsorgsarbete som ett hinder för kvinnor. Det surrades om obetalt arbete på flera sidoseminarier för frivilligorganisation och i korridorerna. Den deklaration och handlingsplattform som antogs i Peking har inte tillräckligt bra skrivningar om det, men ingen vill ”öppna” de dokumenten för risken är stor att andra skrivningar försämras. Motståndet mot jämställdhetsfrågorna i världen är större idag än för 20 år sedan. Istället vill aktivister och profeministiska regeringar ha in skrivningar om obetalt arbete och fördelning av omsorgsarbete i de nya utvecklingsmålen, det som kallas Post 2015-agendan, som FN ska besluta om i september.

Omsorg måste vara en del av modellen från början. Det sa forskaren Marilyn Power på seminariet med den kaxiga titeln Why the Future of Economics and Economic Development Must Be Feminist. Den lilla källarlokalen i FN:s Church Center där seminariet hölls var en tydlig illustration av att feministiska ekonomer inte riktigt har makten i sin hand än. Men både Marilyn Power och forskaren Jennifer Olmsted, som talade efter henne, var övertygade om att den kunskap som feministiska ekonomer tagit fram är nödvändig för att skapa en hållbar utveckling. Definitionen av vad som är en framgångsrik ekonomi behöver förändras från att enbart handla om ökad BNP och tillväxt till att mer handla om välbefinnande och möjligheten att skapa ett gott liv.