Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ställ krav på LOU och LOV

I samverkan mellan Skattemyndigheterna, fack och arbetsgivare ordnade ”Vita jobb” ett seminarium om ”Vägen till sund konkurrens i offentlig upphandling”.

Jag hade uppdraget att prata 15 minuter under rubriken ”Konsekvenserna för arbetstagarna”. Jag hade kunnat hålla mig mycket kort och sagt att konsekvenserna är bristen på Kollektivavtal.

Men jag hade ju då 14 minuter kvar så hade jag tillfälle att ge lite fler synpunkter. Offentlig upphandling är en fråga som verkligen kommit i fokus under senare år. Dels för att det handlar om mycket pengar, man pratar om att det upphandlas för minst 500 miljoner kronor årligen i Sverige och alla upphandlingar kanske inte varit så lyckade. Dels för att det nu kommer nya direktiv från EU om offentlig upphandling som ska införlivas i svensk lagstiftning.

Frågan om offentlig upphandling har tidigare setts som något som har hanterats administrativt, men under senare tid har frågan blivit mer politisk då den kopplats ihop med frågor om ”vinster i välfärden”, skattefusk, miljökrav och sociala krav. Vår förhoppning är att det nu kommer att finnas större möjligheter till påverkan av upphandlingar t.ex. vad gäller att det ska ställas krav på kollektivavtal vid upphandling.

Men Kommunal driver också det nationella handlingsutrymmet vid upphandling av välfärdstjänster ska kunna användas. Verksamhetens kvalité i vården och omsorgen skapas i möten mellan de anställda och brukaren och det är tjänster som är svåra att definiera i avtal och därför krävs specialregler.

Men ur Kommunals perspektiv, och framförallt när det gäller medlemmarnas arbetsvillkor, är frågan om LOV en ytterligare utmaning.  I Stockholms län finns enligt vår tidning Kommunalarbetaren 270 LOV-företag i Stockholms län och av dessa har 40 procent kollektivavtal. Enligt Kommunalarbetaren är det 10 av 19 kommuner som ej kontrollerar arbetsvillkoren hos LOV-företagen.

Vill vi i Sverige ha vård och omsorg med kvalité hänger det ihop med de anställdas villkor. De anställdas villkor drabbar inte bara de anställda. Det drabbar även de som brukar välfärdstjänsterna. I såväl nordisk som svenska omsorgsforskning framstår kontinuitet som den viktigaste kvalitetsfaktorn i omsorgen. Det betyder att hög bemanning med heltider och fasta anställningar är det som tydligt höjer kvaliteten på välfärdstjänsterna.

Det är ett politiskt ansvar att se till de anställda i vården och omsorgen har goda villkor och det är också ett politiskt ansvar att se till att kvalitén i vården och omsorgen är god.  Att se till att kollektivavtal krävs vid upphandling är ett steg i rätt riktning och borde vara en hygienfaktor – både när det gäller LOU och LOV.