Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Önskan till regeringen – trygga den framtida finansieringen av skola, vård och omsorg

Igår kom fokus återigen att hamna på vinstfrågan när regeringen och Vänsterpartiet träffade överenskommelsen om en välfärd utan vinstintresse. Det är bra att vinstjakten i välfärden stoppas och Kommunal har också ett tydligt kongressbeslut om att non-profit ska råda. Vi ser som fackförbund med över 500 000 medlemmar som i huvudsak jobbar i skattefinansierad verksamhet fram emot att få delta i det utredningsarbete som nu tar vid.

Kommunal har också drivit behovet av en stark och gemensamt finansierad välfärd i valrörelsen och hoppas att vi nu också kan ha en djupare diskussion om resurser till vård, skola och omsorg. Om vi ser tillbaka är det lite synd att frågan om vinster i välfärden fått så stort fokus, för det ha lett till att vi inte diskuterat frågan om välfärdens framtida finansiering. Vi tror inte att välfärdens finansiering löses med att företag med vinstintresse försvinner. Utan regeringen bör också greppa frågan om den framtida finansieringen. Här finns en osäkerhet idag då avgifter, skattelättnader och privata försäkringar diskuteras flitigt inom främst vården och omsorgen.

Det är ingen ekonomisk omöjlig uppgift att finansiera välfärden över skattsedeln, det är en ytterst hanterlig utmaning på 20-30 års sikt. Men om ingen säger det finns en uppenbar risk att nya entreprenörer dyker upp för att tjäna pengar på privata lösningar och privata försökringar. Och detta intresse kommer sannolikt att öka då det inte är möjligt att ha vinstsyfte som incitament  i välfärdsföretagen. Det som Sverige behöver för att garantera och trygga en välfärd finansierad gemensamt över skattsedeln är att ledande företrädare i regeringen och ledande politiker går ut och tar på sig ansvaret och lovar att trygga finansiering för barn i barnomsorg och skola, för de som behöver vård och för de som kommer att behöva äldreomsorg i framtiden. På det sättet stoppar vi entreprenörerna som annars dyker upp under en ny hatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w