Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Nordiskt forum – Populistiska och högernationalistiska partier gör tydligt avtryck i den nordiska jämställdhetspolitiken

I förra veckan besökte jag Nordisk forum i Malmö. Under fyra heldagar samlades 15 000 feminister och jämställdhetsförespråkare från hela Norden för att diskutera alltifrån jämställda löner till surrogatmödraskap.

Även om de Nordiska länderna har många likheter får frågor om jämställdhet och feminism olika mycket utrymme. Vilka problem som identifieras och lyfts fram i samhällsdebatten skiljer sig mellan länderna och hänger samman med vilka aktörer och grupper som har tolkningsföreträde och sätter den politiska dagordningen. De populistiska och högernationalistiska partiernas framfart har gjort tydliga avtryck i jämställdhetspolitiken. Partierna använder jämlikhetsfrågor som plattform för att ställa olika grupper emot varandra och på det sättet öka sin politiska legitimitet.

Johanne Schmidt-Nielsen, dansk politiker och representant för The Red-Green Alliance, redogjorde för situationen i Danmark. Hon uppmanade Stefan Löfven, partiledare för Socialdemokraterna, som var på plats under samma seminarium att påverka sina danska partikamrater med sin feministiska framtoning. Att en dansk statsministerkandidat skulle kalla sig feminist är nämligen någonting som fortfarande 2014 är helt otänkbart i hennes hemland.

I sitt anförande beskrev hon också hur den feministiska rörelsen i Danmark skaffat sig skygglappar mot de jämställdhetsproblem som genomsyrar det danska samhället och istället riktar de blicken uteslutande mot de danska muslimerna. Det är ett resultat av att det konservativa och nationalistiska partiet Dansk Folkeparti erövrat det politiska tolkningsföreträdet. De avslöjar dock själva sin genomskinliga agenda genom att de samtidigt genomföra försämringar i välfärdssystemen som särskilt drabbar den grupp av kvinnor vars rättigheter de påstår sig värna.

Dansk Folkepartis strategi är plocka politiska poänger i det egna lägret genom att peka på problem hos en annan grupp för att förstärka och underblåsa en uppdelning i ett vi och ett dom. Det är den uppdelning som de, liksom Sverigedemokraterna, bygger hela sin politiska retorik på. Liknande försök att få politisk legitimitet genom att peka ut en minoritetsgrupp, ofta muslimer, och hävda att de utgör ett hot mot en annan minoritetsgrupp, ofta HBTQ-personer, används av fler nationalistiska partier och har till och med fått ett eget begrepp, pinkwashing.

Ett annat grannland som hamnade i hetluften efter Nordiskt forum var Norge och deras jämställdhetsminister Solveig Horne. Horne tillhör det högerpopulistiska Fremskrittspartiet som har fått en tydlig maktposition i jämställdhetsfrågorna genom att tilldelas posten som jämställdhetsminister. Nordiskt forum avslutades med att ett antal politiska krav lämnades över till ländernas jämställdhetsministrar. Utan ett kritiskt ord fick Solveig Horne ta emot kraven från forumet, som om hon vore en representant för vilket parti som helst. Men det är hon inte, långt ifrån. Hon har tidigare uttryckt homofobiska åsikter och har dessutom sagt att offret för sexuella övergrepp har ett eget ansvar. Mot bakgrund av sina tidigare uttalanden är det häpnadsväckande att hon dessutom bjudits in som invigningstalare (!) på EuroPride som i år arrangeras i Norge.

De högerpopulistiska och nationalistiska partierna gör djupa avtryck i det politiska samtalet. Det gör sig påmint – även på arenor där frågor om jämlikhet och jämställdhet ska vara i fokus.