Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vårt Europa: social rättvisa, offentliga tjänster, arbete åt alla!

De senaste fem åren har vi inte haft några kollektivavtalsförhandlingar, berättar Nadia Pagano, internationell sekreterare på fackförbundet FP-CGIL i Italien. Lönerna för offentliganställda i Italien är frysta. Det görs inga nyanställningar och allt fler av medlemmarnas kollegor är inlånade från bemanningskooperativ.

Att arbetslösheten är hög i Europa är väl känt. Däremot får vi inte lika mycket rapporter om hur åtstramningspolitiken slår mot de som är i arbete. FP-CGIL har fått lov att bygga upp ett fackligt arbete från grunden. De demonstrerar på gatorna, försöker påverka politiken och hitta nya sätt att organisera medlemmar. Bland annat har de kontakter med den inhyrda personalen på arbetsplatserna för att hitta samarbeten.

Behovet av nya arbetssätt har FP-CGIL gemensamt med fackförbunden för offentliganställda i många länder i Europa. Det blev tydligt när EPSU – federationen för offentliganställda i Europa höll sin nionde kongress i Toulouse i Frankrike i maj. Där möttes en fackföreningsrörelse som går ut på gatorna för att protestera mot åtstramningspolitik och privatiseringar av allt från vatten till välfärdstjänster som hälso- och sjukvård. Temat för kongressen var: Vårt Europa: social rättvisa, offentliga tjänster, arbete åt alla!

epsugrafitti

På kongressen fanns exempel på olika arbetssätt. Första dagen presenterades rapporten Why We Need Public Spending som beskriver vad den offentliga sektorn fyller för funktion i samhället. Rapporten visar att offentligt finansierad välfärd är avgörande för ekonomisk tillväxt. Offentlig sektor är inte en börda för ekonomin, tvärtom. Den bidrar bland annat till en utbildad och frisk befolkning, ökar de fattigastes köpkraft, försäkrar alla medborgare mot risker och stöttar innovationer.

Kongressen avslutades med en diskussion om organisering. I den fanns flera exempel på fackförbund som provar nya sätt att arbeta och rekrytera medlemmar. Corrie van Brenk, ordförande i fackföreningen Abvakabo från Nederländerna, berättade om hur de försöker vända bilden av facket som den som ska lösa medlemmarnas problem till att vara en organisation som ger medlemmarna verktyg och stöd att själva gå till arbetsgivaren och lösa sina problem. En viktig del i Abvakabos arbete har varit att tala om vad som krävs för att skapa en omsorg av högre kvalitet. Många som arbetar i vård och omsorg vill engagera sig i en rörelse som kämpar för bättre kvalitet i omsorgsarbetet. Även UNISION i Storbritannien arbetar med att stärka medlemmarnas yrkesstolthet, bland annat i aktionen Röda mattan där de rullar ut en röd matta för offentliganställda för att visa att de har ett viktigt jobb. Det är okänt vad fackförbund är till för, sa Karen Jennings, biträdande generalsekreterare på UNISON. UNISON satsar på att informera om vad medlemmarna kan genomdriva gemensamt, inte bara vad varje medlem får ut som individ.

Däremellan antogs en mängd förslag på hur EPSU ska arbeta den kommande kongressperioden, bland annat om att gå från en åtstramningspolitik till ett mer balanserat ekonomiskt och socialt styrningssystem, stärka arbetstagares rättigheter och kämpa mot ungdomsarbetslöshet och löneskillnader mellan kvinnor och män.

annelieepsu

Dessutom valde kongressen Annelie Nordström till ordförande. Förutsättningarna att ta avgörande steg mot ett vårt Europa är alltså goda.