Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

”Förare utan körkort och bilar utan bränsle” – en summering av det europeiska arbetet för jämställdhet

I slutet av förra veckan var jag under två dagar Kommunals representant på en konferens om jämställdhet. På plats var ett trettiotal representanter från olika länder, både från civilsamhället och olika statliga organisationer. Värdar för konferensen var EIGE – European Institut for Gender Equality, som är ett EU-institut med uppdrag att främja jämställdhet, motverka diskriminering och öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor i EU:s medlemsländer. Institutet startade sin verksamhet 2004 efter ett svenskt initiativ och har sitt säte i Litauens huvudstad Vilnius. I dess uppdrag ingår bland annat att årligen ta fram ett jämställdhetsindex för EU:s medlemsländer som gör det möjligt att jämföra jämställdhetsutvecklingen mellan de olika länderna.

Konferensens syfte var att välja ut ett antal goda exempel från företag och offentliga aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat för att underlätta integrationen mellan familjeliv (barn) och arbetsliv, med det övergripande målet att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Några av de goda exempel som lyftes fram var företag som erbjuder sina anställa gratis barnomsorg, informationskampanjer för att uppmuntra män att ta ut föräldraledighet och tillgång till barnomsorg 24 timmar om dygnet för att underlätta för föräldrar som inte arbetar under kontorstid. Exemplen kommer att sammanställas i en rapport och spridas till alla medlemsländer.

När representanter från olika länder möts blir det tydligt att många av problemen återkommer i land efter land. Men också att förutsättningarna skiljer sig åt, inte minst när det gäller ekonomiska aspekter och politiska prioriteringar. Om den ekonomiska krisen låg som ett bakgrundsbrus i diskussionerna som fördes under konferensen, är krisen som en blöt filt över jämställdhetsarbetet i många sydeuropeiska länder. En representant från en grekisk organisation berättade frustrerat att hon numera får höra att ojämlikhet mellan kvinnor och män är ett ”lyxproblem” som inte ryms inom krisbudgetens snäva ramar. ”Vi måste satsa på turism och innovationer nu” får hon till svar när hon försöker att driva jämställdhetsfrågor på hemmaplan.

EIGE:s har kartlagt hur medlemsländerna arbetar med gender mainstreaming, det vill säga integrationen av ett jämställdhetsperspektiv i policyförslag på alla politiska nivåer. Barbara Limanowska, Senior Gender Mainstreaming Expert, som presenterade kartläggningen, framhöll att olika länders syn på gender mainstreaming skiljer sig åt. Och också i vilken grad frågan är prioriterad. Vid en närmare granskning av ländernas jämställdhetsarbete är det inte ovanligt att ”det leds av personer som saknar körkort som kör bilar utan bränsle på smala sidovägar istället för på motorvägen”. Hon avslutade sin föredragning med att konstatera att ”Gender mainstreaming still needs to be mainstreamed into the political centre”.

Dagarna efter att ett feministiskt parti valts in i Europaparlamentet samtidigt som extremhögern, som utgör ett hot mot jämställdheten i lika hög grad som jämlikheten, skördar framgång i stora delar av Europa går det bara att önska att frågan om jämställdhet mellan könen får en tydligare plats i Europapolitiken och i medlemsländerna. Låt oss nu hoppas att utvecklingen inte backar, utan går åt rätt håll.

bild1bild 2