Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Det där med upphandling – är det så viktigt?

Ja frågan om upphandling är stor och berör många av Sveriges löntagare som anställda. Men upphandlingen är också viktig för oss andra som utnyttjar välfärden – för att kollektivtrafiken ska ha bra kvalitet, för att det ska städas ordentligt på sjukhusen och för att föräldrarna ska få en bra äldreomsorg.

En del av upphandlingsfrågan, som diskuteras mycket i fackliga kretsar, gäller användningen av så kallade sociala krav. På detta tema deltog också vi från Kommunal, Kristina Mårtensson och Oskar Taxen, på LOs repskap i Jönköping i fredags.

Det är tydligt att upphandling idag är en fråga som berör många branscher. Frågan är nu också högaktuell då nya EU-direktiv antagits och dessa nu ska göras om till svensk lag av en statlig utredare. Direktivet ses av många som en förbättring ur de anställdas perspektiv, särskilt vad gäller möjligheten att ställa krav på kollektivavtal. Men det är tydligt att det är en lång resa kvar innan förändringarna sker i Sverige och att allt hänger på hur direktivet genomförs. I juni ska utredningen presentera ett delbetänkande men resultatet av processen hänger mycket på vilken regering vi får efter höstens riksdagsval.

På mötet hade vi en diskussion om vad sociala krav egentligen är. Förenklat handlar det om två saker, möjligheten till arbete och villkoren för arbetet. ”Möjligheten” kan handla om att kommunen t.ex. vill ge personer som står långt från arbetsmarknaden ett jobb, medan ”villkoren” ofta handlar om att kräva att företag följer kollektivavtal eller ska ta över en tidigare entreprenörs personal el liknande. Ett problem kring dessa krav har länge varit att det råder en osäkerhet ute i kommunerna om vilka krav som är ”lagliga”, något som leder till att man inte vågar ställa bra krav, fast man kanske i grunden vill. Detta är ju också något som Kommunal vi uppmärksammat i vår kampanj för personalövertagande i kollektivtrafiken.

Kommunal kommer att följa hur det nya direktivet genomförs i Sverige och vi har via LO representanter i det parlamentariska arbetet. Utöver frågorna om sociala krav är det för oss viktigt att föra in det generella perspektivet kring vad som är god välfärd, att krav på t.ex. god bemanning och rätt utbildning hos personalen handlar inte är något ”extra” utan det helt centrala innehållet i den skattefinansierade välfärden.