Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Höjd skatt på snus är inte tillräckligt

Igår lämnade Anders Borg sin sista(?) budgetproposition till Sveriges riksdag. En budget som mer präglas av valtaktik än politisk vilja. Om det beror på att makten är viktigast, eller om idéerna om hur arbetslöshetens ska bekämpas inte finns, är svårt att avgöra. Jobbskatteavdraget, sänkt arbetsgivaravgift för unga och sänkt restaurangmoms har haft mycket liten effekt i jämförelse med de hål de har skapat i statens intäkter. Och även om inte minst Reinfeldt gör några tappra försök att vakna till lite inför höstens val känns det som en trött regering.

Vad innehåller då budgeten? Inget skulle jag vilja säga. Det är lite pengar till utbildning, vilket i och för sig är välkommet, men åtgärderna för att på allvar bekämpa arbetslösheten lyser med sin frånvaro.

Det mest oroväckande, tillsammans med oförmågan att bekämpa arbetslösheten, är att regeringen inte kommer att klara välfärden. Eftersom regeringen låser fast sig vid överskottsmålet och vägrar röra de ineffektiva jobbskatteavdragen finns det inget ekonomiskt utrymme för extra resurser till kommunsektorn i form av ökade statsbidrag. Den svaga utvecklingen av den offentliga konsumtionen leder till minskad personaltäthet inom vård, skola och omsorg, och/eller försämrade relativlöner. Det menar även Konjunkturinstitutet som konstaterar att det kommer att behövas skattehöjningar för att klara det offentliga åtagandet.

Mer resurser behövs till välfärden. Det tror jag många är överens om, inte minst alla kommun- och landstingspolitiker som försöker få ihop ekonomin och samtidigt möta alla krav i vård, skola och omsorg. Kommunal anser att statsbidragen behöver höjas, och det mer än vad som kan finansieras genom en högre beskattning av snuset.

På temat välfärdens finansieringsbehov kommer Kommunal på måndag att släppa en rapport om vad som behövs för att klara välfärden 2050? Kommunal bjuder också in till ett presseminarium där Ola Pettersson chefsekonom på LO och Bettina Kashefi, ny chefsekonom på SKL, kommer att reflektera över välfärdens utmaningar.