Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Intressanta diskussioner i Strasbourg

Under mars månad har det varit session i Strasbourg där flera intressanta och hårda diskussioner och beslut tagits.

Den mesta akuta krisen just nu gäller EU:s budget. EU kommer att snart få problem med att betala räkningarna eftersom ministerrådet lovar runt men håller tunt. Problemen är särskilt prekära när det gäller de akuta insatserna som lovats till bl.a. Centralafrikanska republiken, Filipinerna eller till Syrien där NGO: er måste stänga sjukhus om inget görs. Då är inte ens frågan om Ukraina medräknad. Underskottet i åtaganden för de olika kriserna där det lovats pengar ligger på euro 24 miljarder. Europaparlamentet, EP, har med tydlighet sagt att EU:s regeringar inte kan lova utan att också tillföra medel. Den senaste långtidsbudget som antogs var dessutom mindre än tidigare.

En annan het fråga var datalagringspaket som nu var uppe för beslut och antogs med bred marginal. Frågan är komplicerad och innehåller flera olika kontroversiella punkter. Samtidigt som skyddet för den personliga integriteten ska stärkas inklusive personuppgifter som skickas från ett EU-land till ett annat riskerar facken att få problem med att hantera olika typer av personuppgifter. Det har funnits ett önskemål om att exkludera arbetsmarknadens parter men så blev det inte. De svenska socialdemokratiska ledamöterna var några av de få som röstade emot. Noterbart är att vänstern röstade för försämrade villkor för facken. Frågan skall nu behandlas ytterligare en gång innan ny lagstiftning kan träda ikraft.