Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

En önskan inför 2014

LO är en feministisk organisation, enligt kongressbeslut. Det är en bit kvar tills LO helt ut är en feministisk organisation även i praktiken. I rapporten Jämställd representation 2013, Om kvinnors och mäns inflytande och makt i LO,  skriven av Emil Johansson och Joa Bergold, framgår att kvinnornas andel bland ombud och styrelserepresentanter ökat inom LO-förbunden, men att de mest inflytelserika rummen som LOs och förbundens ledningar samt avtalsrådet, fortfarande är kraftigt mansdominerade. Slutsatsen är att det krävs ett strategiskt, långsiktigt och sammanhållet arbete för att förbättra jämställdheten.

Kommunal har jobbat systematiskt och kommit långt, men inte ända fram. Rapportförfattaren Emil Johansson säger:

”Ändå ser vi att det konsekvent är lättare för män att ta sig fram till inflytande och makt i ett kvinnodominerat förbund i jämförelse med hur det är omvänt, för kvinnor i ett mansdominerat förbund. Den diskussionen behöver Kommunal ta.”

Räkna huvuden är viktigt, men även vilka tankar som huvudena fylls med. Vägen från en organisation uppbyggd kring klass till en som även ser betydelsen av kön på arbetsmarknaden har inte varit spikrak. Sedan 1990 har LO återkommande gett ut skriftserien Klass och kön. I förra veckan släpptes en ny skrift i serien, antologin Den feministiska utmaningen. Mot en jämställd arbetsmarknad. Bokens författare förenas i en önskan att skärpa analysen och vidga debatten, som det står i förordet:

”En önskan om att utmana den fackliga rörelsen med en uppdaterad feministisk analys, men också en vilja att i samhällsdebatten föra fram den fackliga analysen om en jämställd arbetsmarknad.”

Debatten har startat. Bokens redaktörer Karin Thorasdotter och Olav Fumarola Unsgaard debatterar på Dagens Arena om dagens jämställdhetspolitik styrs av medelklassens behov. Jag debatterar också på Dagens Arena, utifrån mitt kapitel ”Omfördelning och erkännande”, om behovet av att uppdatera fackets feministiska analys.

Kan vi hoppas på ett 2014 då den fackliga solidariteten vidgas så kvinnodominerade sektorers kamp för trygga jobb, heltid och ekonomisk självständighet självklart ingår? Och jämställdhetsdebatten handlar om alla samhällsklassers möjlighet att leva ett jämställt liv?