Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vänd stimmet för att uppnå jämställda löner

Det finns inte en grundbult för att uppnå jämställda löner. Det var ett tydligt budskap från professor Jill Rubery vid seminariet ”Ska kvinnor byta kön för högre lön? Om värdediskriminering på en könssegregerad arbetsmarknad”  anordnat i Stockholm 11 oktober 2013 av Nätverket jämställda löner och Forskarnätverket jämställda löner. Rubery menade att vi behöver arbeta på flera fronter samtidigt, både med att uppvärdera det som traditionellt varit kvinnors arbete och med att förbättra kvinnors position på dagens arbetsplatser.

Jill Ruberys föreläsning byggde på rapporten Undervaluing Women’s Work som är en bred genomgång av forskning om varför kvinnor tjänar mindre än män och vad som går att göra åt det. I rapportens internationella jämförelser hamnar Sverige ofta på en förhållandevis bra placering. Rubery sa även att i spåren av finanskrisen har lönegapet mellan kvinnor och män i Europa ökat, dock inte i Sverige på samma sätt som i andra länder (vilket P1 uppmärksammade i fredags i anslutning till seminariet).  

Sveriges förhållandevis jämställda löner beror på att Sverige har gjort flera saker rätt, menade Jill Rubery. Till exempel genom att ha en liten lönespridning, starka fack som håller uppe de lägsta lönerna och en offentlig sektor av hög kvalitet som gör det möjligt att kombinera förvärvsarbete med omsorgsansvar. Hon betonade att jämställdheten för lönerna i Sverige kommer försämras om lönespridningen ökar, de lägsta lönerna sänks och den offentliga sektorn utarmas.

Som diskussionen om lönebildning ser ut idag är det svårt att se hur utvecklingen ska kunna gå åt rätt håll. Kampen för jämställda löner är som en fisk som simmar mot strömmen, där hela stimmet av utveckling kring lönebildning går åt andra hållet. Det räcker inte att simma mot strömmen, sa Jill Rubery. Vi behöver vända stimmet.