Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Fair Trade Forum

I helgen gick årets Fair Trade Forum av stapeln. Där var drygt 60 programpunkter som i två dagar satte ljus på vad etisk och rättvis handel är. Eskilstuna kommun arrangerade och syftet var att väcka uppmärksamhet och sprida kunskap i frågorna. Forumet verkade välbesökt, det var en intensiv och varm atmosfär i folkhögskolans lokaler när jag var där under den andra dagen.

Kommunal hade valt att stödja årets Fair Trade Forum, och blev därmed dess största sponsor tillsammans med Vision.

Vad hade Kommunal för intresse av det? Varför är fackförbundet Kommunal engagerat i rättvis handel?

Det är egentligen enkelt skulle jag vilja påstå. Kommunal vill förbättra arbetsvillkoren och levnadsvillkoren för lantarbetare i syd.

Ett sätt att göra det är att stödja de verksamheter som kan leda till bättre villkor, till exempel genom att belysa värdet av rättvis handel på Fair Trade Forum och genom medlemskap i Föreningen för Fair Trade.

Under Fair Trade Forum fick Kommunal tillfälle att berätta om värdet av att Fairtrade verkar för bättre villkor för lantarbetare runt om i världen. I en mening skulle man kunna sammanfatta det som ”Fairtrade är inte istället för, utan en väg till kollektivavtal”.

Som fackförbund har Kommunal har ett särskilt intresse för de anställdas situation på odlingar och plantager i hela världen. Dessa personer är eller skulle kunna vara medlemmar i Kommunals systerförbund som också organiserar lantarbetare. 

Att stärka fackliga strukturer i de delar av världen som ofta kallas syd, är grunden i Kommunals arbete för internationell solidaritet. De fackliga strukturerna är många gånger svaga eller till och med obefintliga i dessa regioner och det är ofta svårt för lantarbetarna att organisera sig fackligt.

Eftersom Kommunal har praktisk kunskap och erfarenhet av organisering på såväl små som stora odlingar, så har Kommunal goda förutsättningar att bidra till att förverkliga Fair Trades ambitioner att stärka de anställdas rätt att organisera sig i fria fackföreningar. Och genom ILU, den globala federationen för lantarbetare, får Kommunal värdefull information via nationella och lokala fackföreningarna runt om i världen, om den arbetstagarrelaterade utveckling inom olika odlingsinriktningar och i olika områden.

Som medlem i Föreningen för Fairtrade, med en suppleantplats i organisationens styrelse sedan 2006, kan Kommunal alltså stötta utvecklingen av Fairtrades verksamhet. Genom att dela information och kunskap om lantarbetarnas förutsättningar och situation tror Kommunal att frågor om effekt och efterlevnad av Fairtrades kriterier och regelverk kan besvaras och stärkas.

När Fairtrade International nu ser över sin standard för anställd arbetskraft har Kommunal tillsammans med både LO och IUL gett synpunkter och ytterligare förslag på förbättringar i standarden. Syftet är såklart att stärka de anställdas möjligheter att etablera fackliga organisationer på arbetsplatserna och att teckna kollektivavtal. Det finns många fler frågor som är viktiga när det gäller de anställdas arbets- och levnadsvillkor, men just dessa är några av de viktigaste.

Ett andra ben som Kommunals engagemang i Fairtrade står på, är att leva som vi lär. Det vill säga att förändra inköp så att Kommunal handlar Fairtrade-märkta produkter när det är möjligt. Kommunals kongress beslutade 2004 att Kommunal ska utveckla sitt engagemang i Fairtrade.  Genom detta val har Kommunal varit del av den starkt växande efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter som vi sett på senare tid.

De senaste fyra åren har Kommunals konsumtion av Fairtrade-märkt kaffe uppgått till drygt tre ton per år. Och bara Kommunals förbundskontor har köpt ett och ett halvt ton Fairtrade-märkta bananer till eftermiddagsfikat per år under samma tid. Det finns ytterligare inköp som Kommunal arbetar med att förändra, till exempel inköp av profilprodukter, så som gåvor och så kallade give aways.

Så genom sitt medlemskap i Kommunal stärker och stödjer Kommunals medlemmar Fairtrade sen tio år tillbaka.