Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vägval Välfärd

Från ”konkurrens till kvalitet” var namnet på det seminarium som Tiden ordnade på Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Från kommunal medverkade utredare Simon Vinge som varit med och tagit fram kommunals rapport Vägval Välfärd.

Ann-Marie Lindgren, fd utredningschef på Arbetarrörelsens tankesmedjan, beskriv att det fanns så många olika motiv bakom de privatiseringar som skett.  Visst har frågan om valfrihet funnits med, men det fanns också ett missnöje med statliga regleringar, det fanns ett intresse hos privata företag som skulle in på marknaden, besparingar var andra motiv och så fanns det ju de som ville ha förändringar av ideologiska skäl. Allt detta blandades ihop i debatten under 1980 och 1990-talet. 

Simon Vinge från Kommunal lyfte två punkter, eller två missförstånd, som skett i privatiseringarnas spår.

Det första missförståndet handlar om konkurrensutsättning och vem det påverkar. Det är viktigt att det nya systemet med privata aktörer påverkar alla verksamheter, inte bara de privata. Till exempel så uppmuntrar LOV vissa beteenden och de politiska möjligheterna att styra verksamheterna minskar.

Det andra missförståndet handlar om att valfrihet blir inte en möjlighet utan en förutsättning. På en marknad som välfärden fungerar inte de vanliga markandsmekanismerna, vi är helt enkelt rätt dåliga välfärdskonsumenter. Vi väljer inte bort det som är dåligt och därför driver inte valfrihet till en bättre kvalitet av verksamheter i kommuner och landsting. Därför måste kvalitet säkras på annat sätt.

Seminariet avslutades med Erik Nilsson från Botkyrka som pratade om kvalitet, eller brister på kvalitet i dagens skola. Det finns inga enkla lösningar på hur kvalitén ska förbättras i välfärden, men det är tydligt att politikerna måste återigen ta ansvar och styra de kommunala verksamheterna tydligare och politikerna måste få möjlighet att hålla i resurserna.

Av Kristina Mårtensson, Samhällspolitisk chef