Varför sparar vi pengar i ladan? Om det statliga överskottsmålet.

Åldersfördelning i befolkningen 2009