Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

På kurs om grunderna i det fackliga arbetet

I dagarna tre har jag varit på facklig kurs – grundutbildning för arbetsplatsombud. Tillsammans med ett gäng barnskötare, KBT-tränare, processtekniker, undersköterskor, idrottsplatsarbetare och fritidspedagoger har jag lärt mig grunderna i det dagliga fackliga arbetet. Vilka lagar är mest användbara? Vilket ansvar har ett skyddsombud för arbetsmiljön? Vilka rättigheter har våra medlemmar som arbetar på arbetsplatser utan kollektivavtal?

Själv har jag inga ambitioner att bli arbetsplatsombud utan deltog i syfte att skaffa mig bättre kunskap om arbetsförhållandena i våra branscher och Kommunals organisation närmast medlemmarna. Mina kurskamrater kommer inte att ha brist på arbetsuppgifter, vittnesmålen om förhållandena på några arbetsplatser var skrämmande. På en arbetsplats tvingas arbetstagarna arbeta i 12 graders värme för att arbetsgivaren vill spara på elkostnaderna. På en annan arbetsplats tillåts en person med funktionsnedsättning och lönebidrag arbeta till klockan halv sju varje dag med att stänga en skola – ensam utan handledare.

Det snurrar troligen lagparagrafer och avtalstexter i huvudet på de nyutbildade arbetsplatsombuden i dag. Nästa steg för deltagarna är att gå en kurs om arbetsmiljö, möjligen får de då sällskap av Anders Borg, Fredrik Reinfeldt och Hillevi Engström!?