Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Jämställdhet och rättvisa löner kan minska ohälsan

Apropå höstbudgeten 2011 intervjuade nättidningen Feministiskt Perspektiv nr 39/2011 Kommunals utredare Yeshiwork Wondmeneh om jämställdhet och kvinnors hälsa.

Kvinnors sjukfrånvaro på grund av stress och dålig arbetsmiljö ökar återigen. I höstbudgeten satsar regeringen på att förbättra kunskapen om problemet. Men kunskap finns redan, menar Yeshiwork Wondmeneh. Hon har en rad förslag på vad som skulle kunna göras redan i dag, till exempel ökad bemanning, individuella satsningar på fysisk träning, kompetenshöjning och individ- och grupputveckling. Och hon talar om behovet att arbeta för ett mer jämställt samhälle.

– Personligen tycker jag även att löneskillnaderna spelar roll. Ojämlikhet gör oss mer sjuka, säger hon.
Du menar alltså att det borde satsas på ökad jämställdhet och utjämnade löneskillnader för att förbättra kvinnors arbetsrelaterade ohälsa?
– Ja, absolut, det är två viktiga saker. Och arbetstider – många kvinnor är deltidare och vikarier och det skapar stress på olika sätt. Så kommer man inte åt synen på kvinnors arbete och utvecklar jämställdheten, då är det svårt att rätta till de brister som finns, säger Yeshiwork Wondmeneh.