Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Debattartikel i Dagens Arena om regeringen och kommunernas ekonomi

På Dagens Arenas debattsida skriver Kommunals utredare Peder Unander, i artikeln ”Regeringstrixande med kommunernas ekonomi”, om hur kommunernas möjlighet att leverera välfärdstjänster är beroende av regeringens välvilja. Det statliga regelverket för kommunernas ekonomi är en tvångströja som kan vara skadlig för samhällsekonomin.

”Min slutsats är att det behövs systemförändringar som utgår från medborgarnas intressen av kommunsektorn som en stabil leverantör av välfärdstjänster, oavsett konjunkturläget.”