Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

De med tyngst jobb förlorar mest på att vara sjukskrivna

I DN Debatt 15 mars 2011 skriver Kommunals ordförande Annelie Nordström och utredare Anna Hedborg om karensdagen:

”Karensdagen är orättvis och slår hårdast mot dem som har långa arbetspass och jobbar deltid. Det är hög tid att detta rättas till. Personal på sjukhus och äldreboenden – med ofta långa, koncentrerade arbetspass – drabbas hårdast av karensdagen. Ett vårdbiträde med en tjänst på 68 procent (12 nätter på fem veckor) förlorar på en karensdag 9,4 procent av månadslönen. Det kan jämföras med 4,5 procent för alla med jämn arbetsbelastning fem av sju dagar. Sedan 2004 finns ett färdigutrett lagförslag, förordat av de allra flesta, där karensdagen byts mot ett karensavdrag för den tid som motsvarar en femtedel av veckoarbetstiden. Om vi inte ska ha full ersättning från första sjukdagen bör vi åtminstone införa ett sådant avdrag.”