Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Välfärdens domedag är inte nära

I Aftonbladet Ledare 14 februari 2011 skriver Kommunals chefekonom Emma Lennartsson om framtidens välfärd:

”I dag utför kvinnor betydligt mindre betalt arbete än män. Här finns en enorm potential till ökat arbete – och på så sätt mer skatteinkomster för att betala framtidens välfärd. Skulle kvinnor jobba i lika hög utsträckning som män, och lika många timmar, skulle det motsvara hundratusentals nya jobb. Bara att minska deltidsarbetet i offentlig sektor till samma nivå som i näringslivet skulle kunna öka sysselsättningen med 180 000 personer till 2030.”