Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kommunalarnas arbetsmarknad 2009

Stora förändringar för Kommunals medlemmar under de gågna året. I rapporten ”Kommunalarnas arbetsmarknad helår 2009”, ges en samlad bild av utvecklingen i den svenska ekonomin och den nationella arbetsmarknaden under 2009 med fokus på Kommunals medlemmar.

Under de senaste tjugo åren har antalet anställda i Kommunals två största branscher – vård och omsorg samt utbildning – varierat stort. Hittills har den nuvarande lågkonjunkturen haft en begränsad påverkan på det totala antalet anställda inom välfärdstjänsterna.

Inom välfärdstjänsterna pågår det samtidigt en omfördelning av antalet anställda i de två socioekonomiska grupperna – arbetare respektive tjänstemän. För tjugo år sedan var ungefär hälften arbetare och hälften tjänstemän. Idag är tjänstemännen i majoritet (60-40), vilket kan bero på att skillnaderna mellan de två hierarkiska grupperna minskar.

Det pågår även en omfördelning av anställda hos privata respektive offentliga arbetsgivare. Konkurrensutsättningen av skattefinansierad verksamhet har också resulterat i att många välfärdsarbetare har bytt arbetsgivare – från kommunen till privat aktör. Idag arbetar ungefär en av fem välfärdsarbetare hos en privat arbetsgivare För tjugo år sedan var det en av sexton.

En positiv utveckling de senaste två åren är att andelen arbetare med trygga anställningar, så kallade tillsvidareanställningar, inom vård och omsorg samt utbildning har ökat. Men det kan också bero på att många visstidsanställda har förlorat sina arbeten.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska bland alla anställda. Sjukfrånvaron är högre bland arbetare inom vård, omsorg och utbildning än bland arbetare inom privat sektor. I början av 1990-talet var det omvända situation. Även tjänstemän inom vård, omsorg och utbildning har högre sjukfrånvaro än tjänstemän inom privat sektor.

Hösten 2008 började arbetslösheten öka bland medlemmarna och har därefter fortsatt stiga under 2009.

Kommunalarnas arbetsmarknad – Helåret 2009 har skrivits av utredare Anna Spånt Enbuske.