Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Solidaritet och valfrihet med ordning och reda (2007)

Rapport om upphandling och driftsform av Kommunal, 2007

 Konkurrensutsättning och upphandling har blivit ett allt viktigare fackligt bevakningsområde. Kommunal måste finnas med och bevaka medlemmarnas intressen vid upphandlingar och verksamhetsövergångar.

Kommunals förbundsmöte 2002 antog programmet Solidaritet och valfrihet i välfärden. De här riktlinjerna har utarbetats som en fortsättning och utveckling av de tankar och ståndpunkter som framförs i programmet.

En anledning till varför riktlinjerna tagits fram är samhällsutvecklingen och den intensiva politiska diskussion som förs i frågan om offentliga och privata driftsformer, och om vilka krav som bör ställas i samband med att olika kommunala verksamheter förändrar driftsform, upphandlas och övergår till annan utförare.

Ytterligare ett skäl är den efterfrågan på information, kunskap och handledning inom ämnesområdet, som uttryckts i Kommunals lokala organisation. I riktlinjerna tecknas med bred pensel vad som hänt i kommunerna sedan 1980-talets slut och var Kommunal står i den utvecklingen. De beskriver kommunallagen och lagstiftningen vid offentlig upphandling.

Vidare tecknas en bild av olika överlåtelse och driftsformer, liksom den utveckling vi kan skönja inom området. Från att kort beröra frågan om kvalitet går beskrivningen sedan över till att belysa upphandlings- och överlåtelseprocessen. Här finns frågorna om medbestämmande, kollektivavtalet och anställningstryggheten.

Solidaritet och valfrihet med ordning och reda – riktlinjer vid förändring av driftsform, upphandling och övergång av verksamhet har utarbetats av Sigmund Wiveson, utredare vid Kommunals förbundskontor.

Programmet antogs av Kommunals förbundsstyrelse den 25 april 2007.