Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kommunalarnas arbetsmarknad (2005)

En genomgång av utvecklingen i den svenska ekonomin och den nationella arbetsmarknaden, kompletterat med en kort beskrivning av den internationella utvecklingen.

Dessutom beskrivs kommunernas ekonomiska utveckling och hur arbetsmarknaden för Kommunals medlemmar har utvecklats under 2005. I årsrapporten finns även den tredje tertialrapporten för 2005 med i ett eget avsnitt. Syftet är att ge möjlighet att följa utvecklingen och göra jämförelser mot 2004 samt att upprätthålla kontinuiteten i rapporteringen.

Den sista delen beskriver utsikterna för 2006. Hur ser utvecklingen ut för den svenska ekonomin, kommunernas ekonomi och arbetsmarknaden, både den nationella och den mer Kommunalspecifika?

Rapporten är skriven av: Tor Hatlevoll