Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Femton år av strukturförändring (2005)

Rapporten belyser utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden under de senaste femton åren. Rapporten fördjupar sig i två sektorer på arbetsmarknaden, ”vård och omsorg” respektive ”utbildning och forskning”, där den största delen av Kommunals medlemmar verkar.

Med stöd av statistik från SCBs Arbetskraftsundersökningar visar rapporten att antalet arbetare i hela ekonomin har minskat, samtidigt som antalet tjänstemän har ökat. Samma resultat gäller för de två sektorer där de flesta av Kommunals medlemmar finns – färre arbetare och fler tjänstemän.

Sammansättningen av gruppen arbetare har också förändrats. Andelen visstidsanställda arbetare har ökat. Trots att antalet arbetare har minskat är det således fler som endast har en tillfällig anställning år 2004 jämfört med 1990. Rapporten visar på viktiga strukturella förändringar på den svenska arbetsmarknaden under de senaste 15 åren.

Vår förhoppning är att rapporten ska öka kunskaperna om det som hänt med sysselsättningen inom den offentliga sektorn och bidra till diskussionen om vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra situationen för brukare, anställda och arbetsgivare.

Författare Tor Hatlevoll, utredare. Utgiven år 2005.