En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Nu tar vi fajten

Jag har i ganska precis 25 år arbetat i Svenska Kyrkan. Redan från första arbetsdagen har jag varit medlem i Kommunal, och efter ett par år blev jag även fackligt aktiv då mina arbetskamrater valde mig till arbetsplats- och skyddsombud. Genom åren har jag varit en aktiv del i att få ännu bättre villkor på alla arbetsplatser inom Svenska Kyrkan då jag t.ex. skrivit avtalsförslag, men faktiskt även för ett antal år sedan då jag var ledamot i avtalsdelegationen.  Jag är stolt över alla de bra delar som finns i det kollektivavtal som Kommunal (och flera andra fackförbund) har tillsammans med SKAO. (Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation)

Jag har i ganska precis 25 år arbetat i Svenska Kyrkan. Redan från första arbetsdagen har jag varit medlem i Kommunal .

Ett lysande exempel på stora fördelar i vårt kollektivavtal är att alla anställda har 27 semesterdagar (och ännu fler om man är över 40 eller 50 år), vi får en okej OB-ersättning om vi arbetar under t.ex. påskhelgen och vi får ersättning om vi blir sjuka m.m.

Allt detta sätts nu på spel när förhandlingarna om nytt kollektivavtal har strandat.  Det var SKAO som sa upp avtalet strax före nyår och det är SKAO som vill försämra de villkor vi haft i våra avtal sedan många många år. För att vi som jobbar i Svenska Kyrkan ska få liknande omställningsvillkor som resten av den svenska arbetsmarknaden vill SKAO göra kraftiga försämringar i våra arbets- och lönevillkor och anställningsskyddsfrågor.

Detta är inget som Kommunal kan gå med på. Varför ska vi som jobbar inom Svenska Kyrkan gå med på villkorsförsämringar för att få ett liknande avtal som exempelvis anställda i kommuner och regioner redan fått? En konflikt med strejk är alltid en sista utväg och ingenting som vi i Kommunal gör lättvindigt.

Kommunals krav:

  • Löneökning med 509 kr från den 1 april 2022 (sedan tidigare framförhandlat i det avtal som SKAO sagt upp i förtid).
  • Löneavtal som omfattar alla anställda på Kommunals avtalsområde.
  • Ett likvärdigt omställningsavtal som har förhandlats fram på övrig arbetsmarknad.

 

Det är extra viktigt om du ännu inte är medlem i Kommunal, att du senast den 27 april kl. 08:59 blir det. Arbetar du på en arbetsplats som är varslad om strejk behöver du vara medlem för att få konfliktersättning: Bli medlem | Kommunal

 

Nu fortsätter vi arbetet med att organisera oss och vi är förberedda inför en eventuell konflikt.  Nu tar vi fajten för att försvara det som tidigare generationer förhandlat fram i vårt kollektivavtal. Fajten tar inte endast vi 5200 medlemmar i Svenska Kyrkan utan det gör alla medlemmar i Kommunal. Tillsammans är vi över en halv miljon. Vi är en kraft att räkna med och vi står enade för bättre villkor.

Nu tar vi fajten för att försvara det som tidigare generationer förhandlat fram i vårt kollektivavtal

 

Förhandlingarna mellan Kommunal och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har strandat. Nu varslar Kommunal om konflikt för anställda inom Svenska kyrkan med start den 22 april. Kommunal har totalt 5 200 medlemmar i Svenska Kyrkan. Läs mer här: Kommunal varslar om strejk för medlemmar inom Svenska kyrkan | Kommunal