En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Arbetsplatsbesöken ger mig kraft och kunskap

Det absolut bästa och roligaste i det förtroendeuppdrag som avdelningsordförande jag har förmånen att vara vald till är möjligheten att besöka arbetsplatser och möta medlemmar och blivande medlemmar i Kommunal. Det är på arbetsplatserna i de givande samtalen som jag hämtar kraft och ovärderlig kunskap för att fortsätta kampen för bättre villkor. Till exempel hämtar  jag många kloka argument från mina arbetsplatsbesök till debattartiklar och påverkansarbete som  jag använder i opinionsbildning för bättre villkor för medlemmarna i Kommunal . 

Min målsättning är att i genomsnitt varje vecka besöka någon arbetsplats och jag har även fått vara med som praktikant inom bland annat Hemtjänst. Under den pågående Corona-pandemin har arbetsplatsbesöken såklart minimerats men jag har varit med på träffar utanför arbetsplatser eller andra ställen, allt för att minimera risken för smittspridning.

Att vara förtroendevald känns för mig hedrande och jag är väldigt ödmjuk inför det förtroende som medlemmarna i Kommunal Sydost gett mig. För att förvalta det förtroendet på bästa sätt är det viktigt för mig att lyssna in och lära av alla proffsen som organiseras i Kommunals olika yrken. Jag ser framemot att fortsätta göra fler utomhusbesök, digitala arbetsplatsbesök eller fysiska arbetsplatsbesök där det är möjligt. Vill du att jag kommer till din arbetsplats? Kommentera här på bloggen eller skicka mig ett mail så försöker vi ordna det.