En ordförandes tankar

En till Kommunalare bloggar!

Jag summerar 2019: facklig kamp, sammanhållning och organisering!

Med den kraft det innebär av att vi tillsammans i Kommunal är över 500 000 medlemmar, varav ca 35 200 finns i Kommunal Sydost, går vi nu in i ett nytt år och ett nytt decennium.

Under de sista dagarna av året 2019 gör jag en sammanfattning av ett fantastiskt fackligt år i Kommunal Sydost. Året har präglats av facklig kamp, sammanhållning och organisering. Tillsammans har vi stärkt vår fina förening med ännu fler medlemmar och många medlemmar har deltagit på medlemsutbildning både digitalt och ”in real life”.

 

 

Framtidsklivet

I maj hölls vår kongress ”Framtidsklivet”, fyra dagar som andades gemenskap, sammanhållning och framtidstro. Från Kommunal Sydost deltog 13 ombud som gjorde ett stort arbete under, inför och efter kongressen. Deras inlägg i debatterna var mycket bra, väl förberedda och med stort medlemsfokus. Kongressen var ett rejält avstamp för framtiden där kongressledamöterna tog i hand på att Kommunal ska vara minst 600.000 medlemmar år 2030.

”Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer nå detta mål men det kräver vårt gemensamma fokus och det ställer stora krav på oss alla”

 

 

 

Arbetsplatstisdagar

Arbetsplatstisdagar har under året svetsat ihop oss alla förtroendevalda och anställda mer. Gemensamt gör vi arbetsplatsbesök runt om i Sydost just på tisdagar- vi gör det även andra dagar, kvällar, nätter och helger men tisdagar är inga andra aktiviteter planerade för att vi ska få möjlighet att möta medlemmar och potentiella medlemmar. Själv har jag under 2019 gjort minst 150 arbetsplatsbesök och det är jag så tacksam för. Under arbetsplatsbesöken lär medlemmarna i Kommunal mig så mycket – ni är källan till min inspiration, ni ger mig glöd, kunskap och erfarenheter som gör att mitt uppdrag blir så mycket enklare.

 

Ett stort och varmt TACK till alla er jag mött på era arbetsplatser under året!

 

 

 

Jag lyfter här två exempel:

Olofström

Ett medlemsmöte med över 100 närvarande medlemmar i början av december fick politiker och arbetsgivare att backa på planerade genomförande av schemaförändringar. Nu stannas processen upp, ett omtag görs och medlemmarnas åsikter kommer vägas in.

 

Växjö

Arbetsgivaren, Växjö kommun, följde inte samverkansavtalet gällande upphandling av företagshälsovård. Genom en tvisteförhandling i september fick Kommunal och övriga fackförbund skadestånd på 30.000 kronor , arbetsgivaren ska även erbjuda en partsgemensam utbildning för alla chefer och fackliga förtroendemän.

 

 

 

Undersköterskeupproret 2019

”Bättre villkor för vår kår, ska förbättras varje år!”

Den 22 augusti genomfördes en manifestation på åtta platser runt om i landet, en av dessa var Tingsryd. Tillsammans gick medlemmar och andra intresserade i demonstrationståget med krav på bättre arbetsvillkor. Ett stort engagemang som fortsatt både innan, under och efter denna lyckade dag.

 

 

 

I oktober tog Förbundsstyrelsen beslut om att inte ingå i LO-samordningen. Detta är inte ett enkelt beslut men samtidigt så rätt. Med över 500.000 medlemmar i ryggen kände jag mig stolt, stark och trygg när jag stod i talarstolen på LO:s centrala repskap inför beslutet om LO-samordning. LO-förbunden är beroende av sammanhållning och gemenskap men när vi inte får förståelse för vikten av att satsa på yrkesutbildad personal då är beslutet helt klart – Vi i Kommunal driver vår egen avtalsrörelse!

Strax före jul kom besked om att LO:s ledning förhandlat med Svenskt Näringsliv om ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, utan att förankra det i LO:s styrelse. Förslagen innebär att det för arbetsgivaren ska bli ännu enklare att avskeda personal, att kunna göra det ”utan saklig grund”. Ännu en gång väljer Kommunal (nu tillsammans med flera LO-förbund) att stå utanför LO:s förhandlingar, för vi kan aldrig gå med på att försämra tryggheten för medlemmarna.

”Vi kan aldrig gå med på att försämra tryggheten för medlemmarna”

Vi är många, och vi har bestämt oss. Vi ska tillsammans driva förändringar, förbättringar och påverkansmöjligheter. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. 2020 fortsätter vi med kraft att organisera oss, vi välkomnar fler kamrater till Kommunal, fler blir arbetsplatsombud eller skyddsombud och många fler kommer gå medlemsutbildning. Vi medlemmar i Kommunal är proffsiga, handlingskraftiga och närvarande – vi har viktiga jobb, värda att älska dygnets alla timmar.

 

Tack för ditt engagemang under 2019, vi ses 2020!