En av vår tids största jämställdhetsfrågor

Äldreomsorgens organisation är en av vår tids största jämställdhetsfrågor.

Fortsätt läsa

Tänk dig om du på ditt arbete blev inkallad via sms på morgonen. När du kommer in får du knappt en introduktion till vad du förväntas göra. Du får en lista med arbetsuppgifter och ett schema för dagen där de olika arbetsmomenten är nedbrutna på minuter. 

Jag tror du förstår att resultatet av ditt arbete inte skulle bli exakt som det var tänkt. Inte minst om du arbetar med människor som behöver hjälp och omvårdnad. Och dessutom är det mycket möjligt att det är någon annan person som står där med listan och schemat imorgon. Det kommer bli brister i kvaliteten.  

Så här organiseras äldreomsorgen i Stockholms läns kommuner. Andelen visstidsanställda bland undersköterskor och vårdbiträden är hårresande. Bland undersköterskorna är mellan 25 och 50 procent av bemanningen visstidsanställda. Bland vårdbiträden har mellan 50 och 90 procent av bemanningen visstid.   

Med sådana förutsättningar är det inte den anställdes fel att det blir brister i kvaliteten. Det är inte den anställdes fel att den inte fått förutsättningar att utföra jobbet på ett professionellt sätt. Och det som gör en facklig företrädare som mig mest förbannad är att våra politiskt styrda nämnder och församlingar tillåter att äldreomsorgen organiseras och bedrivs på det här sättet.   

Inom forskningen är det självklart att omsorgskvaliteten bygger på personalens villkor och äldreomsorgens organisatoriska förutsättningar. Med detta som utgångspunkt har Kommunal tagit fram fakta om äldreomsorgen innan och under Coronakrisen. Rapportens resultat bekräftar bilden: med högre bemanning och mindre andel tidsbegränsat anställda hade äldreboendena med största sannolikhet kunnat stå emot Coronasmittan bättre.   

Äldreboenden med smittspridning hade högre andel timavlönad personal. På fyra av tio äldreboenden med fler än ett fall var minst en femtedel av personalen timavlönad. Bara två av tio äldreboenden utan smittspridning hade över 20 procent timavlönade.  

Dessutom har LO-distriktet i Stockholms län tagit fram en kartläggning av antal visstidsanställda i Stockholms läns kommuner. Det finns kommuner som har upp till tvåtredjedelar visstidsanställda på Kommunals avtalsområden. Resultatet kopplat till Kommunals rapport visar att det behövs krafttag från politiskt håll för att komma tillrätta med de uppenbara bristerna.   

Har du inte sett resultatet av just din kommuns siffror kan du läsa mer på länken. Att så stor del av äldreomsorgens personal i Stockholms läns kommuner är visstidsanställda är inte en slump. Ersättningssystem, många års effektiviseringar och otillräcklig uppföljning av andelen visstidsanställda från politisk håll ser vi i Kommunal är orsaken. Och du som politiker behöver ställa frågan där du verkar vad du ska göra åt det?  

Undersköterskor är Sveriges största yrkesgrupp. Vårdbiträden Sveriges nionde största yrkesgrupp. Majoriteten är kvinnor. Det gör svensk äldreomsorgs organisation till en av vår tids största jämställdhetsfrågor.  

Tveka inte att höra av dig till oss i Kommunal om du som politiker vill veta mer eller höra våra förslag till lösningar. 

Jessica Leiding, avdelningsordförande Kommunal Stockholms län

jessica.leiding@kommunal.se 

010-4428919