Har tiden stått still?

Vi kan inte vara tysta. Vi måste organisera oss och säga ifrån. Vi behöver fler kollegor – inte färre. #bliintesjuk

Hittade ett program från 1 december 1977 då Fria proteatern spelade pjäsen ” Hårda bandage” en pjäs om sjukvården.

Pjäsen handlar, i scener och sånger, om livet på en av landets största arbetsplatser, sjukhusen inom Stockholms läns landsting.
Vi får möta sjuksköterskan Britta och sjukvårdsbiträdet Gertrud. Och många av deras arbetskamrater och patienter.

Britta och Gertrud gillar jobbet att hjälpa folk att bli friska. Dom är kunniga och intresserade av sitt arbete som de allra flesta sköterskor, undersköterskor och biträden. Som de allra flesta som arbetar i vårt land är kunniga och intresserade av sitt arbete. Ändå är det hårda bandage inom sjukvården. Du har ju själv varit på sjukhus. Du har varit sjuk själv eller haft någon vän eller anhörig som varit det. Ett olycksfall som kräver intensivvård får effektiv intensivvård med full uppställning. Personalen är kunnig och omtänksam. Men när patienten har räddats och som bäst behöver vård och omtanke för att bli en frisk människa då finns det inte folk.

Hårda Bandage handlar om det, och vad man ska göra åt saken. Och det är inte en fråga bara för dom som är sjuka eller som jobbar nom sjukvården.
Du vet ju hurdant det är idag i Sverige. Företag läggs ner, rekordarbetslöshet. Priserna på allt vi behöver bara stiger, lönerna blir mindre värda för varje dag.

Och nu kommer företagsledare och pampar av alla de kulörer körande med dom gamla recepten – ännu hårdare bandage för folket. Inte för dom som har misskött landets tillgångar.
Så är det inom arbetslivet i sin helhet och så är det inom sjukvården.

Men på allt fler ställen börjar nu folk välja den verksamma vägen ut ur de allt sämre förhållandena – kamp för bättre villkor – mot dom som försämrar villkoren. Den kampen börjar i de arbetandes försvarsorganisationer, fackföreningarna.
När sjukvårdens folk går- till facklig strid för rimliga löner och arbetsvillkor, värnar de om hela folkets rätt till bra och omtänksam vård. Bättre vård, mer personal, mer tid till patienterna.

När kriserna drabbar landet brukar maktens män försöka tumma på de reformer som folket tillkämpat sig. Sjukvården kan klämmas åt ännu mer. En utebliven höjning av budgeten kan göra situationen outhärdlig för personal och patienter.

Därför ar stödet till sjukvårdsarbetarnas kamp en gemensam sak för hela folket, ett stöd for omtanken om varandra, som står i direkt motsättning till de rationaliserande beslutsfattarnas krav på effektivitet och profit.

Har tiden stått still?
Denna teater såg jag som relativt ny inom sjukvården. Blev fast anställd i oktober 1977 efter tre månaders provanställning. Har verkligen tiden stått still är frågan jag ställer mig? Med dagens varsel inom region Stockholm och alla neddragningar samtidigt som det är mycket mer avancerad vårt på kortare vårdtid. Sjukvårdens personal betalar budgetbesparingar genom fler arbetsuppgifter med mindre kollegor. Sjukvårdspolitiker som ser till privatiseringar istället för bra vård i egen regi där man har en annan kontroll över kostnader, utbud mm Det är verkligen hårda bandage 2020.

Anki von Essen Walldén, studieorganisatör & kulturansvarig Kommunal Stockholms län