Jessica P Klemetsson: För om vi inte säger ifrån och driver att våra villkor ska bli bättre, vem ska då göra det?

Tiden springer iväg. Valdagen den nionde september passerade och nu börjar den politiska kartan i Stockholms län sakta utkristalliseras. Även om det inte är helt klart på alla håll hur det kommer bli.

Det som är klart är att Moderater, Kristdemokrater, Liberaler, och Centern fortsätter att styra i landstinget, numera även med Miljöpartiet. En liknande majoritet kommer även styra i Stockholms stad.

Bland övriga 25 kommuner kommer åtminstone åtta att ha en alliansmajoritet, medan borgerliga partier kommer sitta i majoritet med Miljöpartiet eller lokala partier i ytterligare fem kommuner. I åtta kommuner kommer minoriteter försöka styra. Sju av dessa kommer vara moderatledda.

Bara tre eller fyra kommuner (beroende på hur det går i förhandlingarna i Haninge) kommer vara socialdemokratiskt ledda. Och ingen av dessa kommer att ha en rödgrön majoritet.

Som ordförande för Kommunal Stockholms län som har till uppgift att förbättra medlemmarnas villkor på jobbet och i samhället hade jag så klart mer än gärna sett ett annat resultat.

Behovet av skola, vård, äldreomsorg och busstrafik är och kommer vara fortsatt stort i vårt län. Vi – medlemmarna i Kommunal – är förutsättningen till att vårt samhälle funkar. Utan oss skulle en betydande del av de människor som idag går till jobbet och skapar ekonomisk tillväxt inte kunna jobba.

Våra arbetsgivare kommer behöva anställa enormt många nya kollegor till oss. Det är en utmaning för dem. Vår arbetsmiljö och våra villkor är på många håll för dålig. Och det är vi – medlemmarna i Kommunal – som betalar priset för nedskärningar och effektiviseringar.

Det oroar mig när jag ser den nya politiska kartan, när jag ser de budgetar till kommuner och landstinget som nu läggs och fattas beslut om. Skattesänkningar, pris och lönekompensation som inte räcker och överskottsmål. Det betyder neddragningar och att vi Kommunalare kommer få göra mer på mindre tid.

Det är helt fel väg att gå.

Medlemmarna i Kommunal förtjänar en arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv, fler kollegor, tryggare anställningar och bättre villkor. Det är den enda vägen att gå om kommunerna och landstinget ska kunna rekrytera och behålla oss och våra kollegor. Det är den enda vägen till att kunna behålla och fortsätta erbjuda medborgarna en förskola, skola, vård, äldreomsorg och busstrafik i världsklass.

Nu gäller det att vi inte är tysta och accepterar fler försämringar eller uteblivna förbättringar. Vi är nästan 80 000 medlemmar. Om vi bestämmer oss så kan inget stoppa oss.

Protestera!

Beskriv hur mindre pengar till förskolan påverkar ljudnivån för dig som barnskötare. Beskriv hur lägsta pris upphandlingen i busstrafiken bidrar till orimliga körtider. Beskriv hur precisionsbemanningen i äldreomsorgen gör att man inte hinner kissa. Beskriv hur läget är på sjukhusen när man inte ens hinner dricka ett glas vatten under arbetsdagen.

Det är bara vi som vet hur det ser ut och det är bara vi som kan berätta för andra för att förändring ska ske. För om vi inte säger ifrån och driver på för att våra villkor ska bli bättre, vem ska då göra det?

Nu fortsätter vi tillsammans arbetet med att förbättra våra villkor.

Jessica P Klemetsson
avdelningsordförande
Kommunal Stockholms län