En ny landstingspolitik för en bättre kollektivtrafik!

Efter ett vittnesseminarium där anställda i de olika delarna av kollektivtrafiken i Stockholms län kom till tals, kräver fackliga företrädare att de borgerliga landstingspolitikerna tar ett större ansvar för arbetsmiljö och växande otrygghet hos de anställda, samt redovisar kostnaderna för systemet med offentlig upphandling.

Stockholms kollektivtrafik är viktig för hundratusentals stockholmare, varje dag. För att vår vardag ska fungera måste kollektivtrafiken fungera. Den är också viktig för oss som arbetar i den. Våra medlemmar ser till att stockholmarna kommer till och från jobbet, tryggt och säkert.

Situationen för de anställda i kollektivtrafiken lämnar dock en hel del att önska, och våra medlemmar har vittnat om hur situationen håller på att gå över styr. Utrymmet för att göra ett bra jobb har försämrats stadigt, och det får allvarliga konsekvenser för arbetsmiljö, trygghet och service.
Detta system har, liksom på andra håll, lagt grunden för en konkurrens där företagen tenderar att angripa de anställdas löner, villkor och anställningar som ett medel för att kunna lägga konkurrenskraftiga bud.

En stor samstämmighet bland de vittnande ger uttryck för uppfattningen att upphandlingarna medför ett ”race to the bottom”, där underbudskonkurrensen mellan olika företag leder till en systematisk och återkommande försämring för de anställda. Det ska t.ex. bli lite mer ”effektivt” för varje upphandling som görs: Bussen ska vända snabbare vid ändhållplatsen. Lokalvårdarna ska städa snabbare och hinna mer på mindre tid. Färdtjänstförarna ska köra gratis halva arbetspasset, men ändå förväntas de utföra full service till de mest behövande i trafiken. Ordningsvakter och trygghetsvärdar skeppas från arbetsgivare till arbetsgivare beroende på vem som vinner upphandlingen och arbetsmiljön blir lite sämre varje gång.

Den stress som skapats i och med upphandlingssystemet betyder att känslan av anställningstrygghet i princip är avskaffad. En tillsvidareanställning är numera endast garanterad så länge som det tillfälliga kontraktet med företaget löper, en källa till starka känslor av otrygghet.

Kostnaderna för verksamheten har i många fall också blivit mycket högre än förväntat p.g.a. otillräckliga undersökningar inför upphandlingen. I Skärgårdstrafiken har ett antal kostsamma upphandlingsprocesser fått göras om helt, eftersom vinnande företag, ägda av kortsiktigt drivna riskkapitalbolag, helt enkelt inte klarat av uppdraget.

Det är dags att vi får en politik som tar ansvar för Stockholms kollektivtrafik, de som arbetar i den, de som reser med den och de skattepengar som ska gå till samhällsservice. Vår kollektivtrafik ska inte vara ett sätt för stora bolag att plocka hem stora vinster samtidigt som villkoren försämras för dom anställda.

Den borgerliga majoriteten i landstinget måste nu ta sitt ansvar och följa upp de upphandlingar som görs. De borde till att börja med tillsätta en oberoende utredning, som ställer kostnaderna i det nuvarande upphandlingssystemet mot vad det skulle innebära att driva hela, eller delar av verksamheterna i egen regi.

Jessica P Klemetsson, avdelningsordförande Kommunal Stockholms län
Karin Åkersten, ordförande Seko Stockholm
Charn Ispa, ordförande Transport avdelning 5