Jessica: Bygget av Nya Karolinska Sjukhuset är ohederligt

Man kan bli förbannad för mindre.

Historierna och skandalerna kring Nya Karolinska Sjukhuset som uppdagas en efter en gnager och skaver i mig. Dagligen läser jag i media om det nya som avslöjats. Dagligen hör vi röster om att Stockholms sjukvård är i krisläge och att personalbristen är akut.

Miljonfakturor till Boston Consulting Group utan underlag och ingen kan svara på vad som utförts. Det dyraste sjukhuset i Norden, Europa, kanske världen, som inte matchar det behov av vårdplatser Stockholms invånare behöver. Upphandlingar med kostnadsram som kringgås genom tilläggsavgifter. Nya Karolinska skulle inte få kosta mer än 14,5 miljarder kronor att bygga. Men vad den verkliga kostnaden för det nyckelfärdiga sjukhuset blir vet nog ingen med exakthet idag. 47 miljarder? 60 miljarder? Eller mer? Helt galet mycket pengar i alla fall.

Mina och dina pengar.

Skattemedel, våra gemensamma pengar, som ska gå till en sjukvård i världsklass används lättvindigt och på ett sätt som jag anser är perverst. Där tron på marknaden är allenarådande och där det till synes verkar vara kompisskap och att gynna varandra som står i första rummet. När det istället borde vara Stockholms invånares behov av sjukvård och personalens förutsättningar att kunna utföra den som ska vara det viktiga.

Stockholms läns landsting har en god ekonomi. Det saknas inte pengar. Det saknas heller inte förslag på lösningar för att rätta till situationen. Bra förslag kommer både från fackligt håll och från oppositionens håll. Det är de borgerliga partierna med Moderaterna i spetsen som helt tappat kontrollen eller ännu värre medvetet inte bryr sig.

Att finansminister Magdalena Andersson vill tillsätta en statlig utredning om turerna är mer än välkommet. Men allvarligt, det borde vara brottsligt att så oansvarigt använda mina, dina, våra pengar på detta sätt.

Det gör mig onormalt förbannad, det borde göra dig förbannad.

Den 9 september är det val till riksdag kommuner och landsting. De borgerliga partierna förtjänar inte ett nytt förtroende. 12 år av vanstyre får räcka.

Jessica P Klemetsson

Avdelningsordförande

Kommunal Stockholms län