11 månader som ordförande för Kommunal Stockholms län

Fackligt arbete handlar om goda relationer. Utan goda relationer med arbetsgivare, medlemmar, förtroendevalda, politiker eller andra närstående organisationer så kommer vår förenings arbete vara mycket tuffare antagligen näst intill omöjligt.

Förra året fick jag förmånen att lyssna till TCO:s förre ordförande Sture Nordhs bästa tips för styrelseledamöter. Hans medskick var att vi alltid måste fundera på om det vi gör bidrar till meningen med föreningen. Det vill säga tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen, arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. En grundförutsättning för att kunna förbättra villkoren för oss medlemmar är att vi är många. Och till sist den frasen som verkligen fastnat. ”vi måste utveckla sammarbeten som förbättrar våra möjligheter”.

 
Fackligt arbete handlar om goda relationer. Utan goda relationer med arbetsgivare, medlemmar, förtroendevalda, politiker eller andra närstående organisationer så kommer vår förenings arbete vara mycket tuffare antagligen näst intill omöjligt. Man kan bara gå till sig själv. Vem vill jag helst lyssna på? Den som jag har en god relation till? Eller till den som jag knappt känner? Självklart måste det finnas en balans i allt man gör. Men det är en av våra svåraste balanser. Balansen att inte uppfattas som man sitter i arbetsgivarens knä och balansen i att sprida vad föreningen gör i det dolda påverkansarbetet. För allt kan inte basuneras ut. I parlamentariska församlingar som består av olika partier så handlar nästan alla frågor om förhandling för att nå framgång. Om man som organisation inte håller det som sägs i förtroende i hemlighet. Ja, då tappar vi snabbt vårt anseende. Och vår möjlighet till påverkan går förlorad.

 
Men ibland måste vi ta till andra, lite mer högljudda, påverkansmetoder. Den första april tog Frösunda Omsorg ta över äldreboendet Ekbacken hus H i Sundbyberg. Redan under första mötet Frösunda hade med personalen talade de om att det kommer bli förändringar i arbetstiden. Under Frösundas regi är personalen inte garanterade sina heltider utan erbjuds istället deltid. I upphandlingsunderlaget har Frösunda Omsorg varit tydliga med att tjänstgöringsgraderna kan komma att sänkas, och det har också varit en viktig del av den riskanalys som gjordes under upphandlingsskedet. Detta innebär en ekonomisk katastrof för Kommunals medlemmar. Om du har en heltidslön på 23 000 kronor före skatt skulle en deltidstjänst på 61 procent innebära 14 000kr i månaden före skatt. Efter skatt 9 821 kronor. Vem kan leva på det? Flera av de som jobbar kommer därmed bli deltidsarbetslösa, och om de inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande kommer de bli tvungna att söka försörjningsstöd.

 
Äldrenämndens ordförande i Sundbyberg, Maria Bohman Kreij (KD) som är ytterst ansvarig för upphandlingen påstår att kommunen inte kan ställa krav på arbetstid. Denna fråga är dock oprövad. Stockholm Stad har exempelvis inte lägstapris-upphandling. Vårddygnspriset är fast. Företagen konkurrerar med kvalitet istället. I det nya upphandlingsunderlaget ställer man dessutom krav på att heltid ska vara norm.

 
Politik är att vilja något sa en klok politiker. Jag kan bara hålla med. Och det borde äldrenämnden i Sundbybergs politiker med! Ta ert ansvar. #slutahyvla

Jessica P Klemetsson
Ordförande
Kommunal Stockholms län