Malin Ragnegård – Ordförande Kommunal bergslagen

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Kategori:
Okategoriserade

Sverige

Kollektivavtal, Demokrati, Allemansrätt, Svenska modellen, Jämställdhet, Rätten till organisering, Frihet, Skattefinansierad välfärd, Fri skola för alla, Natur, Möjligheter och Mänskliga rättigheter.