Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Kollektivavtalets dag

Du är som starkast på egen hand när du har många bakom dig.

Varje dag när du är på jobbet, eller när du har möjlighet att vara ledig från jobbet, så regleras förutsättningarna för det i ett kollektivavtal.

Vi anställda har vår fackförening som alltid kräver högre löneutrymme och bättre arbetsvillkor.

I Kollektivavtalet står det till exempel om vilken extra ersättning du får när du jobbar kvällar, helger, nätter och storhelger. Eller om du behöver jobba övertid.

Det står om vilka förbättringar från lagen som facket har lyckats förhandla fram. Kanske fler semesterdagar än vad som står i lagen?

Och du kan vara säker på att du är försäkrad under din arbetsdag ifall något skulle hända.

För att få till ännu fler förbättringar och ännu bättre förutsättningar så behöver fackföreningarna bli starkare. Det är enda sättet för att få till en jämnare maktbalans mellan de anställdas organisation och arbetsgivarnas organisation. Genom att bli fler medlemmar kan fackföreningarna både försvara det vi uppnått genom tidigare avtal men även förbättra avtalen ytterligare.

Idag den 17 mars är det Kollektivavtalets dag och det är väl värt att uppmärksamma. Det är vårt skydd, våra rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet.

Kommunal kommer i år att förhandla om samtliga kollektivavtal. Det handlar om ca 70 stycken olika avtal för alla olika branscher.

Vi vill mer. Mycket mer. Medlemmarna i Kommunal, välfärdsarbetarna utför livsviktiga och kvalificerade arbeten och förtjänar kollektivavtal därefter.

Organisera dig och organisera hela din arbetsplats – så känner vi kraften av att vi är fler. Och så hedrar vi, firar vi och framför allt stärker vi våra kollektivavtal!