Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Bussförarnas dag – sträck på er och organisera er!

Jag har träffat många av er. Någon som passar på och vilar i en fåtölj en stund, några som väntar på att få fortsätta sitt arbetspass som är uppdelat i flera pass under dagen, jag har mött er i lunchrum, runt fikabord och jag har även fått vara med några av er i arbetet – i bussen. Jag pratar ju om busschaufförer.

Det är bussförarnas dag idag och det är verkligen något att uppmärksamma.

En viktig del av vår välfärd är vår kollektivtrafik. Alla som av praktiska, ekonomiska men också av miljömedvetna skäl väljer att åka kollektivt istället för att ta bilen. Arbetspendlarna som varje dag åker buss för att ta sig till sitt jobb. Alla barn och ungdomar som dagligen åker buss till skolan och till sina fritidsaktiviteter. Äldre och funktionsnedsatta som har behov av färdtjänst och sjukresor, utöver den ordinarie linjetrafiken.

För att allt detta ska funka så är alla yrkeskunniga bussförare helt avgörande.

I alla sorters väglag och alla dagar om året tar ni oss fram tryggt och säkert.

Jag skulle önska att varenda bussförare organiserade sig fackligt, för ni förtjänar så mycket mer. Tänk om alla var med och alla bestämde sig för att nu får det vara nog. Tänk vad vi skulle kunna förändra. Tänk hur mycket bättre avtalen skulle kunna bli om alla var med.

För mycket behöver förändras.

När jag pratar med många av medlemmarna i Kommunal som jobbar som busschaufför så blir det ofta tydligt varför det är ett bristyrke. Det handlar om arbetsvillkor, arbetsmiljö och löner.

För att behålla den kompetens som finns idag och kunna rekrytera fler i den takt som behovet säger så måste flera saker göras.

När det gäller arbetsvillkoren så är det arbetstiderna som ofta upplevs som ett stort problem. Att arbeta långa arbetspass är påfrestande när du hela tiden måste vara alert, uppmärksam och serviceinriktad. Dessutom är delade arbetspass vanligt förekommande vilket är så fruktansvärt omodernt och ohållbart.

De viktigaste frågorna att ta tag i för att förbättra arbetsmiljön är en trygg och säker arbetsplats. Busschaufförer är tyvärr en utsatt yrkesgrupp där våld, hot och trakasserier är allt för vanligt förekommande. Något annat som jag ofta hör är att det finns en stor brist på delaktighet.

Bussförare är väldigt ofta stolta över sitt yrke. De tycker om sitt jobb och jag får ofta höra om alla fördelar och positiva delar som ingår i yrket. Jag imponeras över all den kunskap, erfarenhet och kompetens som finns inom den här professionen.

Det är för mig helt obegripligt att inte arbetsgivaren tar vara på det i större utsträckning. Lyssna och involvera de som kan och vet så kommer det gynna alla. Det ger bättre arbetsmiljö med personal som mår bättre och det ger ett bättre företag när all kompetens tas tillvara på bästa sätt.

Idag är det bussförarnas dag!

Kom ihåg att sträck på dig! Du är otroligt viktig.

Organisera dig! Gå med i facket om du inte redan är med.

Så gör vi skillnad tillsammans.