Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Maktobalansen

Vi behöver prata mer om makt. Maktstrukturer och den totalt ojämlika maktbalansen i arbetslivet.
Det finns en konflikt mellan arbetare och kapitalet. De höga cheferna, VD:n på det stora bolaget och dem som tjänar pengar på företags lönsamhet – de personerna brukar ofta tala om att det är just dem som får Sverige att rulla. Att utan dem skulle det inte skapas arbetstillfällen och utan deras höga inkomster som genererar höga skatter skulle inte välfärden fungera.

Det som är sant är att vi behöver varandra.

Men vad vore den höga chefen, VD:n eller kapitalisterna utan dem som får deras pengar att rulla in?
Ingenting.
Arbetstillfällen skapas – men arbetet som ger de höga lönerna eller vinsterna utförs av någon annan.
De genererar höga skatter till välfärden – men vad vore välfärden utan välfärdsarbetarna.
Och vad skulle inte välfärden kunna vara om alla höginkomsttagare verkligen betalade sin del och inte smet undan sitt ansvar.

Som sagt, vi behöver varandra. Vi är beroende av varandra.

Då är det väldigt märkligt att när det kommer till hur verksamhet ska utföras, organiseras och till hur mycket ett arbete är värt så är maktbalansen helt skev.
Arbetaren ska tiga och foga sig efter beslut som redan är tagna. Allt för att maximera och effektivisera. Allt för att det i slutänden ska tjänas mycket pengar. Pengar som arbetaren inte får ta del av.

Det är det här vi behöver bli förbannade på. Det är det här politik handlar om.
Det vi kan göra är att organisera oss. Inte acceptera att vara tysta eller foga oss. Makten på arbetsplatsen att utforma och utveckla verksamheten är lika mycket vår som chefens eller ägarens.

Den fackliga kampen på arbetsplatserna får aldrig tystna. Det är vi som har lösningarna, vi ska bli lyssnade på för att vi är yrkesskickliga och kunniga på vårt arbete. Vi ska ha betalt för att vi förtjänar det. Ta plats och kräv jämlik makt!