Malin Ragnegård – Förbundssekreterare Kommunal

Här finns mina tankar och åsikter i olika frågor som rör min fackliga vardag

Arkiv:
september 2017

Maktobalansen

Vi behöver prata mer om makt. Maktstrukturer och den totalt ojämlika maktbalansen i arbetslivet. Det finns en konflikt mellan arbetare och kapitalet. De höga cheferna, VD:n på det stora bolaget…