Mina tankar

Tankar från Vänervästs ordförande

Kategori:
Okategoriserade

Den fackliga uppgiften angår oss alla 

Vi går nu in i vår största avtalsrörelse i Kommunal. 70 centrala avtal ska förhandlas på tre månader. Kollektivavtalen kommer inte bli bättre än den styrka vi lyckas sätta bakom våra krav. Det är vår gemensamma fackliga uppgift att se till att alla våra kollegor som omfattas av kollektivavtalet är medlemmar i vår fackförening, oavsett anställningsform.

Det är vår tur nu!

 Så länge jag har varit aktiv i det fackliga arbetet har det varit viktigt för mig att ha ”en fot kvar” i yrkeslivet. För mig handlar det om att hålla mig uppdaterad om utvecklingen inom mitt yrke och att regelbundet få utföra och träna på de uppgifter jag är utbildad för att göra. Men det innebär också att jag får delta i arbetet med mina kollegor och uppleva hur villkoren som vi har påverkar oss i vår vardag. Jag kan tack vare det vara en bättre företrädare för medlemmarna i Kommunal. 

Du behövs i välfärden!

Personalen som arbetar i välfärden är en förutsättning för att Sverige ska fungera. Men ofta tas vi för givet. Inför sommaren vill jag skicka dig en hälsning med några tips på hur du kan vara med och se till så att vår förening blir starkare, våra åsikter blir lyssnade på och framförallt hur du kan påverka ditt jobb och ditt Kommunal.

Jag blir heligt förbannad

Medlemmarna i Kommunal står just nu mitt i coronastormens öga. Men våra insatser tas återigen för givet. Ska vi ha en trygg och säker välfärd i framtiden som även klarar av nästa pandemi så måste någon bestämma sig för att villkoren för Kommunals medlemmar ska bli bättre.

Avtalsrörelsen är igång

Jag är ofta ute på arbetsplatser för att träffa medlemmar och anställda hos olika arbetsgivare runt om i hela Västra Götaland. Samtalen med de jag möter handlar i stor utsträckning om villkoren på arbetet och hur man kan påverka dem. Det jag märkt är att det varierar väldigt när det gäller vilken kunskap som finns kring hur löner och anställningsvillkor bestäms på svensk arbetsmarknad och av vilka. Vilket är en av grundbultarna till varför vi organiserar oss i fackföreningar. Därför tar jag ofta tillfället i akt och pratar om det. 

Vad är ”rätt” lön?

Lön är en fråga som engagerar många och jag har många samtal kring Kommunals lönepolitik och lokal lönesättning när jag är ute på arbetsplatser och träffar Kommunals medlemmar. Många av de medlemmar jag möter tycker att de har för låg lön och att den inte speglar det jobb de faktiskt gör. Idag har vi dessutom ett läge där nya kollegor kan komma in på högre löner trots att de inte har lika lång yrkeserfarenhet. Detta beror på att det är brist på utbildad personal och det finns möjligheter att förhandla om högre lön för att arbetsgivaren behöver kompetensen. Detta upplevs ofta orättvist.

Medlemmarna i Vänervästs önskelista

Jag skulle så här inför jul vilja sammanfatta vad medlemmarna i Kommunal Vänerväst önskar sig utifrån alla de möten och samtal jag haft under året.

Manifestera mera!

November månad, kall och mörk. Energin är låg och väntan och längtan efter ljuset är påtaglig hos de flesta av oss. Likaså är väntan och längtan efter en bättre arbetssituation för många av Kommunals medlemmar.

Heltid som norm – en av våra viktigaste jämställdhetsreformer

På en mansdominerad arbetsplats, t. ex inom industrin, får de anställda aldrig frågan om vilken sysselsättningsgrad de ska arbeta. Det förväntas att man blir anställd på heltid, det är norm. Den förskjutningen måste vi se på hela den svenska arbetsmarknaden om vi ska gå i bräschen och kunna kalla oss ett jämställt land på riktigt.

Välfärdsarbetare, organisera er!

Det sägs att nya och yngre generationer i vårt samhälle idag är ointresserade av historien om fackföreningarnas uppkomst för mer än 100 år sedan. Att vi lever i en alltmer ”sköt dig själv och skit i andra”-anda och måste hitta nya incitament för att få människor att organisera sig. Ofta handlar det om att förmedla den individuella nyttan med ett medlemskap i en fackförening snarare än den kollektiva nyttan. Visst är mycket i historien förlegat och svårt att förhålla sig till utifrån det samhälle vi lever i idag. Men idén med en fackförening är i alla högsta grad aktuell.  Och det handlar inte bara om de unga. I takt med att organisationsgraden sjunker bland oss arbetare så försämras också våra villkor. För att kunna göra skillnad på riktigt måste fler inse att det är vi själva som har makten att påverka till det bättre och att vi måste göra det tillsammans.