Mina tankar

Tankar från Vänervästs ordförande

Vad är ”rätt” lön?

Lön är en fråga som engagerar många och jag har många samtal kring Kommunals lönepolitik och lokal lönesättning när jag är ute på arbetsplatser och träffar Kommunals medlemmar. Många av de medlemmar jag möter tycker att de har för låg lön och att den inte speglar det jobb de faktiskt gör. Idag har vi dessutom ett läge där nya kollegor kan komma in på högre löner trots att de inte har lika lång yrkeserfarenhet. Detta beror på att det är brist på utbildad personal och det finns möjligheter att förhandla om högre lön för att arbetsgivaren behöver kompetensen. Detta upplevs ofta orättvist.

Lönen är ju viktig ur olika aspekter. Dels utifrån förmågan att kunna försörja sig hela livet men också som värdemätare när det gäller mina insatser på jobbet. Men oavsett så är lönen viktig och många gånger också känsligt att prata om, tyvärr. Att vi inte pratar om våra löner med varandra på arbetsplatsen gynnar bara arbetsgivaren. Det skapar till och med splittring och konflikter emellan oss. Idag upplever många den individuella lönen som orättvis och godtycklig. Den som kan prata för sig eller har en bra relation till chefen har ett bättre läge att få en högre lön och den som är tyst och arbetar på har inte samma löneutveckling. Detta är en generell bild jag får av medlemmar ute på arbetsplatserna.

Många vet inte heller hur man ska göra för att få en högre lön. Och tyvärr så används den individuella lönen ofta av arbetsgivaren som ett fördelningsinstrument av ”potten” snarare än den koppling den ska vara mellan de resultat och de mål du når i ditt jobb. Tanken är ju att den ska ge en högre löneutveckling som inte kopplas till ett tak. Men hos många arbetsgivare är den avtalade potten detta tak och hindrar därför de tänkta löneökningarna. Kommunals medlemmar får ofta höra att det inte finns några pengar.

Värdediskriminering

Ett annat bekymmer och en orättvisa för många av Kommunals medlemmar är ojämställda löner på grund av den värdediskrimineringen som råder på svensk arbetsmarknad. Självklart ska kvinnor ha rätt till jämställda löner som är i nivå med andra yrken och som också ger mer i plånboken över tid. Det jobbar vi för på olika sätt. Bland annat i avtalsrörelsen. För en månad sedan lämnade Kommunal LO samordningen av just den anledningen. Förslaget till samordning skulle inte närma sig jämställda löner ens med myrsteg. Trots att det finns långsiktiga mål som talar för att LO ska agera mer offensivt i frågan.

Vi måste prata!

När det gäller att få en lön som upplevs rätt och rättvis så behöver vi bli bättre på att prata om våra löner med varandra på arbetsplatsen och låta chefen ta ansvar för sin lönesättning. Får vi en högre lön när vi tar på oss nya arbetsuppgifter som innebär ökade krav och ökat ansvar? Hur bedöms vår personliga utveckling och de erfarenheter vi får under yrkeslivet? Ju mer vi pratar om vilken lön vi har och vad som motiverat den desto bättre förhandlingsläge har vi var och en när det är dags för vårt lönesamtal. Använd de som kommer in med högre löner som ett golv. Varför ska du acceptera en lägre lön om någon annan kan lyckas förhandla en högre. I värsta fall kanske en annan arbetsgivare är beredd att ge dig en högre lön. Slutligen våga förhandla – Kommunal kan hjälpa dig med argumenten!