Medlemsstyrka!

Idag så presenterades det nya avtalet mellan Kommunal och SKR, Kommuner och regionernas arbetsgivarorganisation. Ett avtal som är en framgång för Kommunals medlemmar. Det kommer att ge reallöneökningar, det kommer att ge de yrkesutbildade inom vård, skola och omsorgen lite extra. Dessutom finns det förbättringar i avtalet. I en tid med en pågående pandemi.

Var det då så självklart med ett bra förhandlingsresultat? Nej inte alls, vi ska komma ihåg utgångsläget i förhandlingarna, vi ska komma ihåg att arbetsgivarna hade en ingång med sifferlöst avtal, inget retroaktivt och absolut inga villkorsförbättringar.

Det finns bara en sak som gjorde att Kommunal nådde fram, det var självklart skickliga förhandlare, det var en självklart en avtalsdelegation som drev på.  Men bakom dom fanns jag och du. Ja alla medlemmar anställda av kommuner och regioner är det självklara svaret på frågan varför lyckades ni?

Det är trots allt fortfarande 2020 organisationsgraden som avgör resultatet i förhandling.

Därför är det nu viktigt att vi fortsätter ställa frågan, är du medlem i Kommunal. Oavsett om du arbetar på den Kommunala förskolan eller om du är anställd av det privata vårdbolaget är det bara genom organisering som vi i framtiden får bättre avtal.

Nu fortsätter resan framåt, vi har förhandlat ett av sjuttio avtal som ska förhandlas i höst, fler bra avtal kräver fler medlemmar.

Vill du hjälpa din arbetskamrat att bli medlem gå in då på www.kommunal.se/bli-medlem