Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Regelförenklingen i Arbetsmiljöverkets författningssamlingar

En fråga som är på tapeten just nu är den så kallade ”regelförenklingen” av arbetsmiljöverkets författningssamlingar.

Arbetsmiljöverket skriver regelförnyelse, vilket kan tyckas vara underligt eftersom det bara skulle tas bort dubbelregleringar samt ändra i strukturen. Detta är ett arbete som pågått i ett antal år och som beräknas vara klart under 2021 och då blir det enbart 14 föreskriftshäften istället för ett 70 tal.

Regelförenklingen innebär kortfattat att nuvarande föreskrifter fördelas in i fyra block:

1. Grundläggande föreskrifter. Här ligger exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning, första hjälpen, organisatorisk och social arbetsmiljö och ensamarbete.

2. Produktföreskrifter. Det handlar om produktregler för stegar, ställningar, maskiner och tryckbärande anordningar.

3. Föreskrifter om vanliga arbetsmiljörisker, användning av personlig skyddsutrustning samt utformning av arbetsplatser. Exempelvis, belastningsergonomi, kemiska arbetsmiljörisker, arbete med djur, bildskärmar, motorkedjesågar, utrymning, larm och brandskydd etc.

4. Föreskrifter om specifika risker, gränsvärden och medicinska kontroller. Asbest, bekämpningsmedel, dykeriarbete, rök och kemdykning och medicinska kontroller i arbetslivet.

När det exempelvis gäller medicinska kontroller i arbetslivet så finns det en ny föreskrift som började gälla från den 1 nov 2019. Det kan ibland uppfattas som att arbetsgivaren ska kontrollera den anställde på ett negativt sätt, men ibland kan det vara viktigt att ha medicinska kontroller.

Det kan handla om att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Meningen med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter är ju att förebygga så att ingen skadas eller drabbas av ohälsa på sitt arbete.

Peter Larsson, ombudsman på Kommunal