Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Sista veckan med gänget (Jönköping, Falköping, Lidköping, Skövde och Vänersborg)

Nu har vi varit ute och rest i Sverige under tio veckor. Det har varit otroligt inspirerande och lärorikt att träffa alla kollegor! Stort tack för bra samtal, kluriga frågor och gott kaffe. Med det här inlägget vill vi även tacka alla som har följt våra resor via Brandbloggen. Vi tar en paus nu, men hörs igen nästa år. Fram till dess vill vi önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Stn Jönköping

Sista veckan för projekt räddningstjänst är nu påbörjad. Färden gick idag till Jönköping, residensstaden för Jönköpings län, eller ”tändsticksstaden” även populärt kallad! Detta pga. tillverkning av den sk. säkerhetständstickan som startade här i mitten av 1800-talet, tillverkningen fortgick fram till 1971. Fabriken förvärvades 1917 av Ivar Kreuger (tändstickskungen) i samband med grundandet av Svenska tändsticksaktiebolaget som är ursprunget till dagens Swedish match AB. Staden är med sina ca 98 000 invånare sveriges tionde största tätort. I tätorten ingår även Huskvarna och Norrahammar.

Kommunen har totalt ca 140 800 invånare. Jönköping fick stadsprivilegier redan år 1284, utfärdat av dåvarande Kung Magnus Ladulås och dokumentet är sveriges äldsta bevarade privilegiebrev. Känt företag är Husqvarna AB med  tillverkning av utomhusprodukter, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Känt är även ishockeylaget HV 71, vars namn anger både namn på tidigare klubbar och årtal, en sammanslagning av lagen Huskvarna IF och Vätterstads IK år 1971. Kända personer från Jönköping är bland andra Torsten Lilliecrona, (skådespelare, känd som farbror Melker i ”vi på Saltkråkan”), Stefan Liv (ishockeymålvakt), Nina Persson (sångerska i ”the Cardigans”).

Jönköping har i sitt upptagningsområde nio brandstationer där stationen i Jönköping är heltidsbemannad, övriga är deltidsstationer.

Kollegorna tog emot oss, både skiftet, fridygnslediga brandmän, även sektionen var representerad. Vi pratade om löner och lönebildning. Kollegorna ansåg att vi brandmän ligger lågt i lönenivå sett till arbetsinnehåll och kraven på oss.

Man ansåg vidare att Kommunal borde ta fram bra statistik över lönenivåer för heltidsbrandmän i hela landet och att man med hjälp av denna kan påverka lönebildningen för de kollegor som ligger lågt idag.

Vidare så diskuterade vi låga bemanningskvoter och hur det påverkar, inte sällan ett osunt utnyttjande av timvikarier samt att arbetsgivaren i stor utsträckning sätter i system att ändra scheman. Pensionsavtalet R-SAP kom upp (det kommer upp på i stort sett varje besökt brandstation), och viljan att behålla det för kommande generationer samt att förbättra innehållet. Vi pratade om arbets- och befattningsbeskrivningar samt nyttan av detta i lönebildningssammanhang. Kul att se hur det fackliga arbetet på brandstationen har utvecklats genom ett initiativ av både yngre och äldre kollegor, bra jobbat! Sektionen ej att förglömma, då vi vet att dom har stöttat och hjälpt till. Stort tack till er alla kollegor i Jönköping för era kloka tankar och synpunkter.

Stn Skövde

Välkommen till Skövde, tätort i Västergötland och centralort i Skövde kommun. Kommunen har ca 38 725 invånare, totalt i kommunen finns här ca 56 120 invånare. Det är oklart när staden fick sina stadsprivilegier, dock så omnämner Gustav Vasa dessa i ett av sina brev i början av 1500-talet. Privilegierna antas ha tillkommit under 1400-talet. Staden är kanske värd sin vikt i guld (?), Nordens största guldskatt hittades utanför Skövde 1904. Skatten består av två tackor och 16 ringar, allt i 24 karats guld. Skatten finns på Historiska museet i Stockholm, en kopia finns på Skövde stadsmuseum.

Skövde har en lång historia inom flertalet områden men det är kanske främst som militärstad vi känner till staden. Flera militära förband började förläggas till staden i början av 1900-talet, idag är Skaraborgs regemente P4 (Pansarförband) det mest dominerande. Tidigare har även dåvarande Räddningsverket haft en skola här, den lades ner 31 december 2008.

För alla shoppingsugna så är Skövde en shoppingstad med stort utbud. Här finns bland annat Skaraborgs största köpcentrum med över 40 butiker och restauranger.

Kända personer från Skövde är bland andra; Sofia Rågenklint (programledare SVT), Tomas Pontén (skådespelare och regissör) och Robert Gustafsson (komiker)

Skövde ingår i Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) och är ett kommunalförbund som omfattar medlemskommunerna Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång.

Kommunalförbundet har sitt ursprung i ett civilrättsligt avtal mellan kommunerna Skövde, Tibro, Hjo och Karlsborg från mitten av 1990-talet. Efter hand tillkom Mariestad Töreboda och Gullspång. Kommunalförbundet bildades 1999. Den operativa förmågan består av två heltidsbrandstationer som också har deltid, sex deltidsstationer, fyra geografiska räddningsvärn, två sommarräddningsvärn samt fyra industribrandförsvar som också utgör räddningsvärnsresurs.

Diskussionen kom att handla om pensionsavtalet R-SAP och vad som gäller i fortsättningen.

Vi pratade även en hel det om lönebildning och att det behöver satsas på yrket samt att systemet med individuella löner har slagit väldigt fel för yrket samt att Kommunal behöver ta fram uppdaterad lönestatistik för brandmän & brandbefäl sett till hela landet.

Anställningstester pratade vi också om och att det vore bra att ha en bild av hur det ser ut i övriga landet. Vi känns små i Kommunal sa en av kollegorna , men att det känns som att facket ändå är på G nu. Vi pratade även om nyttan att vara enade, om organisationsgraden och att den har en betydelse. Tack till er alla kollegor i Skövde, ett bra möte och en bra diskussion!

Stn Lidköping

Tisdag eftermiddag och ännu en träff med glada kollegor. Vi är kvar i Västergötland och har nu hamnat i Lidköping. Lidköping är centralort i Lidköpings kommun. Staden har ca 23 500 invånare, totalt i kommunen återfinns ca 40 130 invånare.

Staden delas i två delar av ån Lidan, där den västra sidan benämns ”den nya staden” och den östra sidan ”den gamla staden. Dessa delar var ursprungligen två oberoende städer. Ursprungligen fanns bara den gamla staden men den nya kom att 1672 börja anläggas av Greve Magnus Gabriel De la Gardie. Han lät även frakta dit sitt jaktslott som kom att fungera som rådhus, en funktion som huset hade ända fram till 1882. Huset står kvar än idag. Lidköping är ju en sjönära stad, Vänern ligger inpå knuten. Här återfinns idag rederiverksamhet men även mekaniska verkstäder och tillverkningsindustri.

Lidköping är ju såklart känt för sina bandyframgångar genom laget Villa-Lidköping och innehar en fjärdeplats i maratontabellen.

Kända personer från Lidköping är bland andra; Anders Järryd (tennisspelare), Hanna Fahl (programledare P3) och Agne Jälevik (journalist, sportkommentator & programledare).

Stn Lidköping ingår i Räddningstjänsten Västra Skaraborg som är en gemensam organisation för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Verksamheten är organiserad under en gemensam nämnd som juridiskt tillhör Lidköpings kommun. Den operativa delen består av en heltidsstation i Lidköping, stationen har även en deltidsresurs. Vidare finns fem deltidsstationer i upptagningsområdet.

Kollegorna tog upp följande spörsmål med oss. Det är svårt att få hjälp från Kommunal ansåg en kollega. Vidare så ville kollegorna att Kommunal i en större utsträckning än idag går ut med stöd i form av centrala tolkningar av olika detaljer i avtalet. Vi pratade länge om pensionsavtalet R-SAP och vad som händer med det och att Kommunal centralt måste ta tag i det.

Även individuella löner avhandlades och precis som på en majoritet av brandstationerna som vi besökt så är kollegorna väldigt missnöjda med utfallet.

Det kom frågor om varför det inte finns kommentarer till ”bilaga E”. Vi pratade slutligen om de olika försäkringarna som finns, både de som arbetsgivaren står för men även de som finns via medlemskapet i Kommunal. Tack till er alla på stn Lidköping för en bra diskussion.

Stn Vänersborg

Dagen första brandstationsbesök, välkommen till Vänersborg och till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). Förbundet bedriver räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet inom Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborgs kommuner. I sitt upptagningsområde har förbundet nio brandstationer där Vänersborg och Trollhättan är heltidsstationer, övriga stationer med placering i Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Vargön och Åsensbruk är deltidsstationer.

Vänersborg är centralort i Vänersborgs kommun, invånarantalet uppgår till ca 24 000, i kommunen återfinns ca 40 000 invånare. Vänersborg blev år 1680 residensstad i Älvsborgs län. I samband med att Västra Götalands län bildades som ett storlän den 1 januari 1998 av Älvsborgs län, Göteborgs och Bohus län och större delen av Skaraborgs län, kom staden att upphöra som residensstad. Som kompensation för denna förlust, så förlades huvuddelen av Västra Götalandsregionens (landstingets) administration till Vänersborg, och staden blev formellt regionhuvudstad.

Kända personer från Vänersborg är bland andra; Fredrik Wikingsson (journalist, författare och programledare, en av duon Filip & Fredrik), Agnes Carlsson (sångerska, vinnare av Idol 2005) och Birger Sjöberg (poet, 1885-1929).

Det var god uppslutning, 20 st glada kollegor hade samlats för att lyssna på vad vi hade att säga.

Vi diskuterade räddningstjänstens synlighet i Kommunal, att vi är få men att vi trots det är medlemmar och att vi ibland behöver stöd och hjälp från förbundet, precis som alla andra yrkesgrupper i Kommunal. Vi pratade länge om lön och lönebildning, individuella löner och nyttan av att jämföra lönerna med andra teknikyrken i samhället och inte enbart med yrkesgrupper inom Kommunal.

Pensionssystemet R-SAP kom återigen upp, vad händer med det och vad Kommunal avser att göra med det. Ja frågorna är många runt R-SAP och  har kommit upp på nästan varje station vi besökt. Tack till er alla på stn Vänersborg för att vi fick komma och hälsa på er!

Stn Falköping

Falköping och Samhällsskydd mellersta Skaraborg blev dagens andra besök och den sista brandstationen att besöka i projektet. Under besöket hade vi även två av de andra heltidsstationerna som ingår i upptagningsområdet med via Skype, (Götene & Tidaholm). Vi har nu under tio veckor sammanlagt besökt 89 brandstationer. Vi har träffat och pratat med ca 1000 brandmän och brandbefäl, dvs. ca 20 % av heltidsbrandmännen inom kommunal räddningstjänst i Sverige.

Samtalen har tagit upp flertalet viktiga spörsmål, både sakfrågor men även rent organisatoriska frågor runt hur Kommunal jobbar med yrket idag.

Falköping är centralorten i Falköpings kommun. Staden har ca 18 00 invånare, i kommunen återfinns ca 33 200 invånare. Falköping var länge en av Västergötlands minsta städer. Den fick ett kraftigt uppsving i mitten på 1800-talet när flera järnvägar drogs förbi orten som då blev en viktig järnvägsknut. Jordbruket har alltid varit viktigt för Falköping och i tätorten finns Falköpings Mejeri.

Kända personer från Falköping är bland andra; Eddie Meduza (rockmusiker), Bosse Ringholm (politiker, fd. finansminister) och Jonas Thern (fotbollsspelare).

I Falköping kom diskussionen att handla om vikten av att vara enade i ett och samma fackförbund. Att AG måste följa ingångna avtal och att lokala avtal inte kan/får försämra de redan träffade centrala avtalen.

Vi pratade mycket om deras lokala situation och att dom i större utsträckning än idag behöver ena sig och att dom behöver utse arbetsplatsombud. Sektionen var på plats, tack Linda och Linda för att ni kom och presenterade er och att ni i framtiden kan bidra till ett bättre lokalt arbete på arbetsplatsen.

Vi påtalade nyttan av att i framtiden ha kontakt med den representant för referensgruppen-räddningstjänst, han finns i närområdet, i Alingsås. Tack alla brandmän & brandbefäl i Falköping, tack även till kollegorna i Götene och Tidaholm för ert deltagande via länk.

 

Tack till alla er som läser inläggen, nu tar vi helg!