Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Besök i Skåne, Småland och Uppland under vecka 44

Station Lund tog emot oss med stor nyfikenhet och förväntan.

Fortsätt läsa

Oro gällande stabiliteten i pensionsavtal R-SAP diskuterades. Lund har en sedan tidigare god organisationsgrad, många är redan medlemmar i Kommunal men sammanfattat intryck från mötet är att det råder en förväntan att synliggöra det positiva som Kommunals referensgrupp har jobbat med. Ett nytt arbetssätt att omhänderta räddningstjänstens frågor är nödvändigt – kommentar från mötesdeltagare! Sammanhållning måste råda i släckbilen såväl som i köket!

28/10 Stn Centrum Malmö

Att känna yrkesstolthet och bli sedd som medlem är några av kommentarerna från veckans 1:a möte på station Centrum.

Det finns en historia i allt och det får vi inte blunda för, bra dialog som öppnar upp till något där vi tillsammans kan påverka vår framtid.

Tack Station Centrum för ert engagemang och inputs.

 

Kvällspass på Hyllie

God uppslutning med mycket fokus och diskussioner om arbetstider och bemanning.
Även diskussioner om att vara fackligt förtroendevald och kunna utvecklas eller inte utvecklas i den egna organisationen på grund av chefer med ett osäkert ledarskap. Tystnadskultur leder ingen organisation framåt. Yrkescertifikat/legitimation är en självklarhet för att harmonisera ingångslöner diskuterades också.

29/10 Stn City Helsingborg

Idag besöktes Räddningstjänsten Skåne Nordväst som omfattar Helsingborg, Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga kommun. Station City är en helt supermodernt brandstation i världsklass. All heder till att omhänderta ”friska brandmän” konceptet som minimerar risken att efter bränder kontaminera räddningstjänstens personal med farliga substanser.

Räddningstjänstens vardag är fullt av möten: planeringsmöten, avstämningsmöten, utvecklingssamtal… ”Jag hinner inte jobba, för jag sitter i möte hela tiden” är några av kommentarerna från brandbefälen ute på brandstationerna.

Hur ska övningsverksamheten och dagliga rutiner kunna konkurrera med den framväxande möteskulturen. Brandbefälen inom Kommunal har kunskap om verksamheten och är en naturlig part i en MBL process.

Räddningstjänsten backar in i framtiden då frekvensen av visstidsanställda = timvikarier ökar markant.
Tack Stations City för ett mycket bra möte.

29/10 Stn Landskrona

Dagens eftermiddagsbesök skedde på Räddningstjänsten Landskrona.
Larm direkt när vi klev in på stationen och vi kände oss som hemma.

Varför, precis som Landskrona behöver brandstation en dataröst som pratar om 60 sek, 90 sek under anspänningstiden. Är inte den viktigaste mätbara tiden då vi vänder det negativa händelseförloppet.= Angreppstiden. Det är få räddningstjänster som beaktar detta i sina händelserapporter. Tack Landskrona för bra tankar och uppslag inför framtiden. Pensionen R-SAP:en är en viktig avtalsfrågan som ska omhändertas.

Kul också med frågor om utryckningskörning där Kommunal jobbat med nationellt utryckningsförarbevis.

29/10 Stn Ängelholm

Besök på stn Ängelholm i Rögle-land! Vi möttes av go-fika och bra uppslutning. Frågor och åsikter går igen, det mest framträdande var att man anser att brandmän och brandbefäl inte syns i Kommunal. Stort tack Therese för fika-fix och din närvaro på två stationer under dagen!

29/10 Stn Höganäs

Dagens sista besök, Räddningstjänsten Höganäs. Återigen go-fika och glada kollegor. En väl fungerande räddningstjänst som bla har så stora lokaler att många övningar kan ske inomhus, bla bilklipp och höghöjdsutb. Kollegorna tyckte att kommunikationen fr Kommunal måste bli bättre, mkt som inte når medlemmarna. Återigen många frågor som rörde pensionsavtalet R-SAP.

30/10 Stn Kristianstad

Tidig morgon i Kristianstad. Vi blev bjudna på nybryggt go-kaffe och vi mötte återigen ett glatt gäng som gärna ville diskutera nyttan av ett starkt fackförbund med tillgång till kollektivavtalet. Facklig tillhörighet, pension och försäkringar togs upp, även medlemsavgiften röner stort intresse som diskussionspunkt! Många bra frågor till oss som vi tar med oss på resan!

30/10 Stn Hässleholm

Solen har följt oss hela vägen från ”Malm(ö)hattan” till Hässleholm! Intryck från mötet gör gällande att mötesdeltagarna, som bestod av brandmän tillhörande flera olika fackförbund, landar i tre stora spörsmål: R-SAP, bristande samarbete mellan olika fackförbund samt behov av ett större förändringsarbete inom kommunal, såväl lokalt som regionalt (kopplat till räddningstjänsten). Allt för att bättre omhänderta Kommunals medlemmar inom räddningstjänsten. En stor entusiasm summerar mötet, då brandmännen är oerhört glada för att Kommunal som förbund har initierat denna informationsinhämtningskampanj.

30/10 Stn Ystad

Delar av projektgruppen nådde idag den sydligaste spetsen av konungariket Sverige(Smygehuk).
I avdelningen onödigt vetande så landsteg Karl Xll Ystad 1715.

Men i området verkar också Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund som består av Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Förbundet har det administrativa sätet i Ystad och operativa styrkor i alla fyra kommunerna. Glädjande är att Kommunals organisationsgrad var hög inom förbundet.

Värdet i att omhänderta redan befintliga medlemmar i Kommunal belystes av mötesdeltagarna. Mötet vittnade vidare att det råder en god anda mellan ledningen och personalen i förbundet. Det diskuterades också om tveksamheter och bristandetrovärdighet att centralt fortsätta med individuell lönesättning. Arbetsmiljö och skyddsombudens betydelse var samstämmig på mötet. Station Ystad är föregångare kring att tillhandahålla en god arbetsmiljö vilket bifogade bilder kan vittna om. All heder till bra lösningar avseende arbetsplatser för brandmän och ”Friska brandmäns konceptet”.

30/10 Stn Trelleborg

Morgonsolen visade sin bästa sida och färden från centrala Malmö gick längst naturskön strandlinje vid Öresund. Om olyckan hade varit framme i Trelleborg finns det räddningsstyrkor placerade på tre orter. En heltidsstyrka som rycker ut på 90 sekunder placerad i central Trelleborg samt Anderslöv och Klagstorp som har brandstyrkor som utgörs av räddningstjänstpersonal i beredskap.

Räddningstjänsten Trelleborg och räddningstjänsten Vellinge har sedan 1974 ett nära samarbete genom ett civilrättsligt avtal och sedan den 1 januari 2013 finns det ett civilrättsligt avtal även med Skurups kommun. Väl framme på Trelleborgs brandstation var uppslutningen mycket god.

Återigen är R-SAP:en en het fråga. Mötet vittnade om brister i kunskap hos kommunals företrädare avseende räddningstjänstfrågor. Mötesdeltagarna var oerhört attraherade av att få föredraget om Kommunals satsning på medlemmar som arbetar i räddningstjänsten. Tack Trelleborgs brandmän och brandbefäl för ett väl genomfört möte! Era synpunkter tas med till projektets slutrapport!

 

31/10 Stn Växjö

Växjö stad, nästa anhalt för projektgruppen. Ett kusligt hotell i Halloween-tider, lite ”the shining-känsla” och dessutom så hamnade Sjöholm i rum nr 112 (?). Värends Räddningstjänst, stn Växjö var platsen för dagens besök, både heltids- och deltidsbrandmän på denna stn.

Förbundet består av en heltidsstation, åtta deltidsstationer och två värn, ca 250 kollegor totalt. Växjö var tidigt ute med att implementera konceptet ”friska brandmän”, detta då en kollega gått bort i cancer.

Ett bra möte med engagerade kollegor som dessvärre vittnade om en turbulent tid vad gäller brister i den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsplats- tillika skyddsombudet har ett stort förtroende bland kollegorna. Brister i nåbarhet i kontakter med sektion och avdelning, avsaknad av yrkeskunskaper hos ombuden upplevdes som besvärande av mötesdeltagarna och var några detaljer som kom upp gällande Kommunal.

En stor entusiasm kring projekt räddningstjänst uppstod som ett resultat av en bra diskussion. Tack stn Växjö för att vi fick komma!

1/11, Stn Rosendal

Stn Rosendal, en av tre heltidsstationer i Uppsala tog idag emot delar av projektgruppen. Uppsala brandförsvar bedriver räddningstjänst i kommunerna Tierp och Östhammar dvs har gemensam räddningsnämnd. I upptagningsområde ingår även ett stort antal deltidsstationer, 14 st, samt även brandvärn. Nybryggt kaffe mötte oss och som på alla stationer vi besökt landade vi rätt snart i konstruktiva diskussioner om vad kommunal idag erbjuder och vad som kan förändras/förbättras.

Deltagarna hade olika facktillhörighet, även oorganiserade fanns på plats. Brist på kunskap om yrket brandman bland kommunals ombud, brister i resurser i att driva lokala frågor var några spörsmål som dök upp. Deltagarna ansåg att brandmännen försvinner i kommunal, blir osynliga. Nyttan av att stå enade diskuterades samt även vikten av ett kollektivavtal.

Lönebildning och bemanning avhandlades också samt även pensionsavtalet R-SAP. Tack stn Rosendal för att vi fick komma, nu tar vi helg! Nästa vecka innehåller nya besök på brandstationer!