Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Cancerfrågan en av många utmaningar

Vi står inför många utmaningar både nu och framöver och vad behöver man för att gå dem till mötes? Jo, man behöver kunskaper och fakta ihop med sin historia.

Fortsätt läsa

Vad är det som väntar i form av utmaningar egentligen, kan man ju undra. Vi har många skulle jag vilja påstå och det handlar om arbetstider, yrkesutbildning, stärka våra kollektivavtal, utryckningskörkort, cancerfrågan, övningstillfällen och kompetensutveckling.

Hur gör vi det på ett bra sätt egentligen? Det handlar om i grunden att ha ett starkt kollektivavtal som vi gemensamt har att strida om. Om man nu ställer sig utanför denna kamp, så kan man inte räkna med att se sig som vinnare när de som stödjer och underhåller avtalet gör det som medlemm­ar. Samma sak gäller för de övriga utmaningarna som finns och för att klara dem så måste man se och förstå att det handlar om en kamp som man tar tillsammans. Att stå vid sidan om och tycka en massa hjälper inte sakerna framåt och dessutom hurra när utmaningar besegras.

Det jag närmast tänker på är den stora frågan som finns runt cancer och hur relationen till yrket är kopplat. Många olika utredningar och forskningsresultat visar på olika faktorer och resultat, vilket i sig för­virrar vad som är sant och riktigt. Området cancer är ett komplext område som är svårt att ringa in och bestämma exakt vad som gäller.

Nu när Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond funnits i ett antal år så blev jag intresserad av vad som har kommit fram i deras arbete och hur man har utvecklat arbetet med de tre benen som man har som utgångspunkt. Jag har ställt frågor direkt till stiftelsen och tyvärr så har jag inte fått något bra svar om vad som har hänt inom de olika områdena som man ska verka i.

Med tanke på utvecklingen av när det gäller forskning och utbildning kring gifter med toxiska effekter så borde de ha kommit fram något från stiftelsen i form av redovisning kring deras arbete. Syftet som sattes upp är ju vällovligt men vad är det som har hänt egentligen undrar jag.

I omvärlden pågår forskning och redovisningar kring yrkesrelaterad cancer och för mig som jobbar med arbetsmiljöfrågor känns det oerhört viktigt att det kommer fram mer fakta utifrån forskning och nya kunskaper. Där tycker jag stiftelsen borde ha stått i centrum med att verka i dessa frågor på ett tydligt sätt och för mig förvånande att man inte har något bra svar.

När nu inkubationstiden ligger på mellan 20 – 55 år så är det svårt att överblicka orsak och verkan, vilket är en mycket viktig faktor att ha med. Så det är önskvärt att det kommer fram någon form av rapport eller sammanställning över vad man har kommit fram till inom de tre benen. Hoppas på en återkoppling i ämnet.